Se reabilitează aproape 80 de kilometri de drumuri din Sălaj

Proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați, pentru investiția care vizează „Reabilitare și modernizare drumuri din Țara Silvaniei” va fi supus la vot în ședința Consiliului Județean de marți, 14 mai.

Sunt incluse 6 drumuri județene, cu o lungime totală de 79,35 kilometri, valoarea totală a investiției ridicându-se la 417.316.048 lei, din care valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului este de 120.947.405 lei (inclusiv TVA), iar contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului este în cuantum de 5.927.372 lei (inclusiv TVA).

Drumurile ce urmează a fi reabilitate sunt DJ 109R: DN 1G (Chendrea) – Gălpâia – Romita (DJ 108A); DJ 108S: Zalha – Bezded – Cernuc; DJ 108A: Bogdana – Buciumi – Agrij – Românași (intersecție cu DN 1F); DJ 109P; DN1H – Halmășd – Cerâșa – Cosniciu de Jos – Ip – Zăuan Băi – Camăr – lim. jud. Satu Mare; DJ 191D: DN 1H – Nușfalău – Boghiș – Valcău de Jos; DJ 108N: lim. jud. Cluj – Petrindu – Tămașa – Cuzăplac – Almașu – Babiu – Mesteacănu – DJ 108A.

În conformitate cu Decizia Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest, din data de 30 aprilie 2024, a fost demarată etapa de contractare pentru proiectul „Reabilitare și modernizare drumuri din Țara Silvaniei”, depus spre finanțare în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, prin Obiectivul specific 3.2.: Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliențe la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere.

În baza solicitării de clarificări transmisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin AM PRNV ADR Nord – Vest, beneficiarul proiectului trebuie să depună anexele obligatorii în etapa de contractare – cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului, prin această clarificare fiind solicitată și actualizarea/corelarea principalilor indicatori tehnico-economici cu devizul general aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.18/2024.
Astfel, este necesară adoptarea, în ședință de Consiliu Județean, a unei hotărâri privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați, pentru proiectul „Reabilitare și modernizare drumuri din Țara Silvaniei”.One Reply to “Se reabilitează aproape 80 de kilometri de drumuri din Sălaj”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *