Salarii cu 25 la sută mai mari pentru 92 de angajați din învățământul sălăjean

Începând de luni, 13 mai, angajații din învățământ pot depune dosarele pentru solicitarea gradației de merit, care le aduce 25 la sută în plus la salariul de bază. Inspectoratul Școlar Județean Sălaj a aprobat acordarea a 92 de gradații de merit, cele mai multe fiind pentru învățători și educatoare. Pentru personalul didactic de predare, comisia din cadrul ISJ a decis acordarea a 83 de gradații de merit, iar pentru personalul didactic auxiliar se vor acorda 9 gradații de merit.

Dascălii interesați pot depune dosarele până în 21 mai, la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj.

La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu calificativul „Foarte bine“ în fiecare an şcolar din perioada evaluată (1 septembrie 2018-31 august 2023) şi care a dovedit performanţe deosebite în activitatea didactică, cuantificată în rezultatele elevilor, inovarea didactică, prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale sau tulburări de învăţare în învăţământul de masă, dar și personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2018-31 august 2023, şi calificativul „Foarte bine“ în fiecare an şcolar din perioada evaluată.

Numărul gradațiilor de merit ce pot fi acordate anual este limitat. Mai exact, numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor didactice de predare, totalul posturilor de conducere şi îndrumare şi control ocupate în luna februarie 2024, conform programului EduSal, la nivelul judeţului, se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2024, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani.
Procentul de 16% se aplică, separat, fiecărei categorii de personal: personal didactic de predare; personal didactic de conducere, îndrumare şi control; personal didactic auxiliar.
Personalul didactic menţinut în activitate, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2024, beneficiază de gradaţie de merit până la încheierea perioadei de acordare a gradaţiei de merit, dar nu mai mult de încheierea perioadei de menţinere ca titular/angajat pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar.

Evaluarea pentru obținerea gradației de merit constă, de fapt, într-un concurs de dosare. Pentru acordarea acestui beneficiu, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj evaluează activitatea candidaților înscrişi, inclusă în fişa de autoevaluare, susținută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2018 – 31 august 2023. Punctajul final îl reprezintă media între autoevaluarea candidatului și evaluarea pe care o fac reprezentanții Inspectoratului Școlar. Pentru acordarea gradației de merit, este necesar un punctaj de cel puțin 75 puncte.

Analizând listele de anii trecuți cu punctajele obținute de solicitanții gradației de merit, am observat că au existat mai multe situații în care punctajul primit la evaluare era abia jumătate din punctajul de la autoevaluare.

Evaluarea este programată în perioada 24 mai – 12 iunie, iar rezultatele se vor afișa în 12 iunie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 28 iunie.

Vezi lista cu ponderea gradațiilor de merit pe categorii de personal și pe discipline AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *