Profesorul Ionuț Dârjan, manager interimar al Casei Municipale de Cultură Zalău

Renumit și apreciat violonist, conducător al Orchestrei Ansamblului Artistic Profesionist ”Porolissum”, profesorul Ionuț Dârjan este managerul interimar al Casei Municipale de Cultură Zalău.

Noul manager va asigura desfășurarea în bune condiții a activității instituției din subordinea Primăriei și Consiliului Local Zalău până la numirea managerului care va câștiga concursul pentru ocuparea funcției.

Postul de manager al Casei Municipale de Cultură a devenit vacant după demisia Rodicăi Pop Seling, care a ocupat funcția de la începutul anului 2021, în urma unui concurs organizat de municipalitate pentru managementul instituției de cultură.

Ionuț Dârjan a absolvit Universitatea din Oradea, iar din 2002 este profesor la Liceul de Artă ”Ioan Sima” din Zalău.

Primăria organizează un nou concurs

La începutul lunii martie, pe site-ul administrației locale a fost publicat un nou anunț privind demararea concursului de proiecte de management pentru Casa Municipală de Cultură și condițiile legale pe care candidații trebuie să le îndeplinească.

Data limită pentru depunere proiectelor de management și a dosarelor de concurs de către candidați este 25 martie, ora 16.00. În 26 – 27 martie 2024 se va proceda la selecția dosarelor; în perioada 28 martie – 4 aprilie se vor analiza proiectele de management – prima etapă. În termen de 24 de ore de la încheierea primei etape se va aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obţinută în prima etapă a concursului. În 9 aprilie va avea loc susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă, iar în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua va fi adus la cunoştinţa candidaţilor, în scris, rezultatul concursului.

Candidații nemulțumiți pot depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului în termen de 2 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaților a rezultatului concursului; contestațiile se vor soluționa în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor; în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, prin grija autorităţii, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii.

Condițiile participării la concurs pe care candidații trebuie să le îndeplinească sunt: studii universitare absolvite cu diplomă de licență în Științe Umaniste – ramurile Filologie, Istorie și Istoria Artei, Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale, Etnologie, Studiiculturale, Studii europene și Turism cultural, Arte vizuale, Teatru și Artele spectacolului, Cinematografie și media sau Muzică. Candidații trebuie să aibă o vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani, experiență în management de 5 ani, să nu fi fost sancționat în activitatea sa, să nu aibă condamnări penale și civile incompatibile cu funcția pentru care candidează, să nu fie manager în funcție la o instituție de cultură și să cunoască limba română scris și vorbit.

Proiectul de management trebuie să conțină maxim 60 de pagini plus anexe, să fie depus în format tipărit și electronic.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *