Camera de Comerț și Industrie Sălaj, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Maramureș, organizează o nouă serie de cursuri de formare profesională. Acestea se adresează atât persoanelor cu studii medii, cât și celor cu studii superioare, sunt adaptate cerințelor actuale de pe piața muncii și sunt recunoscute și autorizate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Cursurile se adresează atât agenților economici și instituțiilor publice care intenționează să ofere calificări suplimentare angajaților, cât și persoanelor fizice care doresc să își crească șansele de a găsi un loc de muncă sau optează pentru o reconversie profesională.

Modalitatea de desfășurare a cursurilor este exclusiv online, pe platforma ZOOM, de la înscriere, desfășurare și până la examinare și certificare. 

Cursul de Contabil (Cod COR 331302) poate fi urmat de administratori ai întreprinderilor mici și mijlocii, titulari de PFA, II sau IF, angajați ai operatorilor economici sau orice alte persoane care doresc să se inițieze sau să-și perfecționeze cunoștintele în domeniul contabilității. Competențele obținute pornesc de la întocmirea și completarea documentelor primare până la evaluarea patrimonială, întocmirea balanțelor de verificare și a bilanțurilor contabile.

Cursul pentru Inspector SSM (cod COR 325723) se adresează tuturor persoanelor care doresc să lucreze în domeniul protecției muncii, precum și lucrătorilor desemnati cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă.

Cursul pentru Cadru Tehnic PSI (cod COR 541902) se potrivește tuturor persoanelor care doresc să se specializeze în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, precum și persoanelor desemnate din cadrul firmelor, care trebuie să organizeze și să coordoneze activitatea în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor.

Un alt curs disponibil este cel de Referent resurse umane (Cod COR 333304). Acesta își desfășoară activitatea ca angajat în cadrul departamentelor de resurse umane și salarizare sau în cadrul serviciilor externe, specializate în resurse umane și salarizare. Ocupația de Referent resurse umane, așa cum este definită atât la nivel național dar și la nivel european, este necesară pentru buna gestionare și arhivare a documentelor specifice resurselor umane, administrarea și prelucrarea evidențelor/pontajelor, precum și completarea registrelor de evidență a lucrătorilor.

Certificarea de Manager Resurse Umane (cod COR 121207) este pentru cei care își doresc să își consolideze cunoștințele și să avanseze în carieră în domeniul resurselor umane. Cursul cuprinde ore de teorie și exemple practice furnizate de formatori specialiști, cu experiență extinsă atât în companii private cât și în instituții publice. Cursul se adresează persoanelor care lucrează în domeniul resurselor umane, dar și managerilor care sunt interesați de gestionarea eficientă a activității departamentului pe care îl conduc.

Cursul pentru Agent DDD (cod COR 516901) se adresează tuturor persoanelor care desfășoară sau doresc să desfășoare activități de dezinfecție, deratizare și dezinsecție în incinte – reședințe, școli, creșe, grădinițe, cantine, spitale, birouri, sectoare industriale, agricole și administrative, mijloace de transport, precum și în spații exterioare – zone populate, spații verzi, parcuri etc.

În urma cursurilor, se obține certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Detalii despre cursurile oferite, perioada de desfășurare a acestora, data începerii, durată, costuri sau orice alte informații puteți obține de la Camera de Comerț și Industrie Sălaj, strada Corneliu Coposu nr.3, Zalău, la numărul de telefon 0260.661.030 sau la adresa de e-mail [email protected].