Începând cu data de 3 iulie 2024, paşaportul simplu temporar se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, de către serviciile publice comunitare de paşapoarte sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate la care au fost depuse cererile, atunci când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte. Situația trebuie dovedită, după caz, cu documente justificative.

Măsura se aplică și pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar şi urgent să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea/situaţia juridică pe teritoriul unui stat, precum și în situaţii obiective şi urgente, în care este necesară prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea şi eliberarea paşaportului simplu electronic sau acesta a fost depus pentru obţinerea unor vize.

Situaţiile obiective şi urgente trebuie probate cu documente din care să rezulte necesitatea deplasării persoanei în străinătate. Situaţiile obiective şi urgente exclud situaţiile în care deplasarea persoanei pe teritoriul altui stat are la bază raţiuni exclusiv turistice. Depunerea paşaportului simplu electronic pentru obţinerea unor vize trebuie dovedită.

În prezent, termenul de eliberare a pașapoartelor simple electronice este de 5 zile lucrătoare, pentru cererile depuse în țară și pentru care solicitantul a cerut ridicarea din țară.

În ceea ce privește termenul mediu de soluționare a cererilor de eliberare a pașapoartelor simple electronice, înregistrat la nivel național în cazul persoanelor care au solicitat ridicarea documentului de călătorie din țară, în perioada 17-23 iunie, acesta a fost de 1,62 zile lucrătoare.

Pierderea sau distrugerea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar se declară de către titular sau, după caz, de către reprezentantul legal, în ţară, la orice serviciu public comunitar de paşapoarte sau la Direcţia Generală de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

În cazul furtului documentelor de călătorie, titularul sau, după caz, reprezentantul legal sesizează, de îndată, cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului respectiv. Organele de poliţie române sesizate au obligaţia de a elibera adeverinţa solicitată.

De menționat că cetățenii români minori cu vârsta mai mică de 14 ani pot călători în străinătate doar cu pașaportul simplu electronic/ pașaportul simplu temporar.

În ceea ce privește cetățenii români minori cu vârsta mai mare de 14 ani, aceștia pot călători cu documentele menționate mai sus sau în baza cărții de identitate în statele membre ale Uniunii Europene, precum şi în statele terţe care recunosc cartea de identitate ca document de călătorie.

Cetățenii români minori nu pot călători în străinătate în baza certificatului de naștere.