Potrivit legislației în vigoare, toate autorităţile şi instituţiile publice au obligația de a face publice salariile angajaților, la sediu şi pe paginile proprii de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an. Listele tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice trebuie să rămână afișate tot anul și să cuprindă salariul de bază, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora, valoarea anuală a voucherelor de vacanţă, indemnizația de hrană, orice alte drepturi în bani sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 lei.

Vom începe prin a prezenta, în acest material, veniturile brute încasate de angajații Consiliului Județean Sălaj, urmând ca în edițiile viitoare să continuăm cu veniturile din primăriile și instituțiile din județ.

Salariile de bază ale personalului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului Județean. Din decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată. Indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor este 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.
Indemnizațiile lunare ale președintelui și vicepreședinților Consiliului Județean sunt majorate cu 25% pe perioada în care instituția implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile.
Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către preşedintele Consiliului Judeţean, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, limita minimă fiind nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia vicepreşedintelui Consiliului Judeţean. Pragurile veniturilor salariale sunt stabilite fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de vicepreşedinte al instituției.

Cel mai mic salariu de bază: 5.338 lei, plus indemnizație de hrană și vouchere de vacanță

Cum era de așteptat, cel mai mare venit brut îl are președintele Consiliului Județean Sălaj. Acesta primește lunar 18.720 lei, la care se adaugă 4.680 lei, ca indemnizație pentru implementare proiecte cu fonduri europene, și încă 1.870 lei (adică 10 la sută din valoarea salariului de bază) pentru fiecare ședință ATOP.

Vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj are un salariu brut de 16.640 lei, la care se adaugă o indemnizație pentru implementare proiecte cu fonduri europene în valoare de 4.160 lei/lună.

Administratorul public al județului are un salariu lunar de bază brut de 18.600 lei, la care se adaugă indemnizația lunară de hrană, în valoare de 347 lei, și voucherele de vacanță, în valoare de 1.450 lei.

Secretarul general al județului are un salariu de bază de 16.400 lei, la care se adaugă o indemnizație de 950 lei pentru titlul științific de doctor, indemnizația de hrană de 347 lei și voucherele de vacanță, în cuantum de 1.450 lei.

Arhitectul șef al județului primește un salariu de bază de 13.800 lei, norma lunară de hrană de 347 lei, precum și vouchere de vacanță de 1.450 lei pe an.

Un director executiv din cadrul Consiliului Județean Sălaj are un salariu de bază de 12.600 lei, la care se adaugă indemnizația de hrană și voucherele de vacanță. În plus, pentru exercitarea activității de control financiar preventiv, mai primește lunar încă 1.041 lei.

Un șef serviciu are un salariu de bază de 10.920 lei. Încasează indemnizație de hrană, are vouchere de vacanță și primește o indemnizație de 902 lei pe lună pentru exercitarea activității de control financiar preventiv.

Un șef birou are un salariu de bază de 10.500 lei, la care se adaugă norma de hrană și voucherele de vacanță.

Un auditor are un salariu brut între 8.251 lei și 8.458 lei, în funcție de gradație, plus indemnizația de hrană și voucherele de vacanță.

Un consilier juridic la Consiliul Județean Sălaj primește între 7.050 lei și 8.400 lei, în funcție de gradul profesional și gradație. La indemnizația de bază se adaugă norma de hrană și voucherele de vacanță.

Un consilier câștigă între 5.338 lei și 8. 400 lei brut, în funcție de grad și gradație, plus indemnizație de hrană și vouchere de vacanță.

Un referent grad profesional superior, gradația 5, are un salariu lunar brut de 6.462 lei, și beneficiază, de asemenea, de normă de hrană și vouchere de vacanță.

Salariile personalului contractual de la Consiliul Județean Sălaj

Un director executiv are un salariu de bază de 11.000 lei.

Un șef serviciu primește lunar 9.020 lei.

Un inspector de specialitate încasează între 4.550 lei și 5.654 lei, în funcție de gradul profesional și gradație.

Un referent are un salariu brut cuprins între 4.701 lei și 4.940 lei.

Un muncitor calificat gradul I, gradația 5, are un salariu de bază de 4.361 lei.

Un îngrijitor primește între 3.432 lei și 3.606 lei.

Un șofer are un salariu de bază între 4.594 lei și 4.827 lei.

Un consilier la cabinetul vicepreședintelui Consiliului Județean Sălaj are un salariu de bază de 7.594 lei, dacă are gradația I, respectiv 7.974 lei, dacă are gradația II.

Un consilier la cabinetul președintelui Consiliului Județean Sălaj primește un salariu de bază de 8.583 lei, dacă are gradația IV, respectiv 8.798 lei, dacă are gradația 5.

Întreg personalul contractual de la nivelul Consiliului Județean Sălaj beneficiază, pe lângă salariul de bază, de indemnizația lunară de hrană în valoare de 347 lei și de voucherele anuale de vacanță, în cunatum de 1.450 lei.