Procurorii au trimis in judecata patru inculpati pentru savarsirea a fapte de coruptie si vanzari ilegale de padure. Astfel, au fost trimisi in judecata Mihiş Viorel, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie; Gărduş Adrian Cristian, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie, Chira Valer Liviu, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie si Pop Stelian, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie.

         În fapt s-a reţinut că :

Inculpatul Mihiş Viorel, funcţionar public, în perioada 2006-2010, în mod repetat, în calitate de şef ocol silvic la Ocolul Silvic Ileanda şi inginer responsabil cu fondul forestier (în perioada în care funcţia de şef ocol silvic era deţinută la Ocolul Silvic Ileanda de inculpatul Gărduş Cristian Adrian), în mod repetat, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu, respectiv neexercitarea pazei fondului forestier din raza ocolului împotriva tăierilor ilegale de arbori şi a furturilor, neorganizarea, neasigurarea şi neexecutarea controlului respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului şi nesancţionarea abaterilor (atribuţii pentru funcţia de şef de ocol silvic), neasigurarea integrităţii şi pazei fondului forestier, proprietatea publică a statului, nerespectarea programului de punere în valoare a masei lemnoase stabilită prin amenajamentele silvice, neurmărirea şi neluarea măsurilor pentru paza fondului forestier, necontrolarea provenienţei materialului lemnos, neîntocmirea de acte de constatare, conform prevederilor legale în vigoare, neexecutarea inspecţiilor de fond şi parţiale care să fi avut drept finalitate identificarea exploatarea abuzivă de arbori în u.a.53A şi 54A (atribuţii pentru funcţia de inginer responsabil cu fondul forestier), fapte coroborate cu nerespectarea atribuţiilor de serviciu ale inginerului responsabil cu fondul forestier Gărduş Adian Cristian, a şefului de district Chira Valer Liviu şi ale pădurarului Pop Stelian, prin care s-a cauzat un prejudiciu statului – reprezentat de Direcţia Silvică Sălaj, în cuantum de 193.405,60 lei, care reprezintă un avantaj patrimonial  necuvenit pentru persoanele (A.N.) care au exploatat abuziv 2.238 m.c. masă lemnoasă,  în u.a-urile ( unităţile amenajistice) 53A şi 37,36 m.c. în 54A de pe raza Ocolului silvic Ileanda.

Inculpatul Gărduş Adrian Cristian, funcţionar publicîn perioada 2006-2010 calitate de inginer responsabil cu fondul forestier la Ocolul Silvic Ileanda – şi şef ocol silvic (în perioada în care funcţia de şef ocol silvic era deţinută de inculpatul Mihiş Viorel), în mod repetat, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu, respectiv, neasigurarea integrităţii şi pazei fondului forestier, proprietatea publică a statului, nerespectarea programului de punere în valoare a masei lemnoase stabilită prin amenajamentele silvice, neurmărirea şi neluarea măsurilor pentru paza fondului forestier, necontrolarea provenienţei materialului lemnos, neîntocmirea de acte de constatare, conform prevederilor legale în vigoare, neexecutarea inspecţiilor de fond şi parţiale care să fi avut drept finalitate identificarea exploatarea abuzivă de arbori în u.a.53A şi 54A (atribuţii pentru funcţia de inginer responsabil cu fondul forestier) şi neexercitarea pazei fondului forestier din raza ocolului, împotriva tăierilor ilegale de arbori şi a furturilor, neorganizarea, neasigurarea şi neexecutarea controlului respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului şi nesancţionarea abaterilor, (atribuţii pentru funcţia de şef de ocol silvic) fapte coroborate cu nerespectarea atribuţiilor de serviciu ale şefului de ocol silvic/inginerului responsabil cu fondul forestier Mihiş Viorel, ale şefului de district Chira Valer Liviu şi ale pădurarului Pop Stelian, care au avut drept consecinţă cauzarea unui prejudiciu statului, reprezentat de  Direcţia Silvică Sălaj, în cuantum de 193.405,60 lei, care reprezintă un avantaj patrimonial necuvenit pentru persoanele (A.N.) care au exploatat abuziv 2.238 m.c. masă lemnoasă în u.a-urile (unităţile amenajistice) 53A şi 37,36 m.c. în 54A de pe raza Ocolului Silvic Ileanda, stop_coloana

 Inculpatul Chira Valer Liviu, funcţionar publicîn perioada septembrie 2006-2010, în calitate de şef de district la Ocolul Silvic Ileanda, în mod repetat, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu, respectiv, neasigurarea integrităţii fondului forestier, proprietate publică a statului din districtul pe care îl conduce, neorganizarea pazei fondului forestier din raza districtului silvic aflat în responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale, necontrolarea provenienţei materialului lemnos, legalitatea circulaţiei acestuia, neîntocmirea actelor de sancţionare conform prevederilor legale în vigoare, fapte coroborate cu nerespectarea atribuţiilor de serviciu ale şefului de ocol silvic Mihiş Viorel/Gărduş Adrian Cristian, ale inginerului responsabil cu fondul forestier Gărduş Adrian Cristian/Mihiş Viorel şi ale pădurarului Pop Stelian, care au avut drept consecinţă cauzarea unui prejudiciu statului, reprezentat de Direcţia Silvică Sălaj, în cuantum de 193.405,60 lei, care reprezintă un avantaj patrimonial necuvenit pentru persoanele (A.N.) care au exploatat abuziv 2.238 m.c. masă lemnoasă în u.a-urile (unităţile amenajistice) 53A şi 37,36 m.c. în 54A de pe raza Ocolului Silvic Ileanda.

 Inculpatul Pop Stelian, funcţionar public, în perioada 2006-2010, în calitate de pădurar, în perioada în care inculpatul Mihiş Viorel/Gărduş Adrian Cristian, au deţinut alternativ funcţia de şef de ocol şi responsabil cu fondul forestier, iar şef de district era inculpatul Chira Valer Liviu, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu, respectiv neexecutarea în permanenţă a pazei pădurilor, neconstatarea tăierilor ilegale şi a furtului de arbori, neasigurarea integrităţii fondului forestier, neparticiparea la acţiuni de control privind circulaţia materialului lemnos pe drumurile publice şi forestiere, fapte coroborate cu nerespectarea atribuţiilor de serviciu ale şefului de ocol silvic Mihiş Viorel/Gărduş Adrian Cristian, ale inginerului responsabil cu fondul forestier Gărduş Adrian Cristian/Mihiş Viorel şi ale şefului de district inculpat Chira Valer Liviu, care au avut drept consecinţă cauzarea unui prejudiciu Direcţiei Silvice Sălaj, în cuantum de 193.405,60 lei, care reprezintă un avantaj patrimonial necuvenit pentru persoanele(A.N.) care au exploatat abuziv 2.238 m.c. masă lemnoasă în u.a-urile (unităţile amenajistice) 53A şi 37,36 m.c. în 54 A de pe raza Ocolului Silvic Ileanda.

 Dosarul a fost trimis spre competentă soluţionare, Judecătoriei Jibou.