Ministerul Educației vine cu o serie de precizări, după ce în spațiul public au apărut mai multe informații cu privire la înființarea unor săli „de detenție” în școli. Aici ar urma să fie trimiși elevii care deranjează orele. Reprezentanții ministerului spun că prevederile proiectului de Statut al elevului prevăd existența unui spațiu special în acest sens, dar sintagma folosită pentru a-l descrie este nepotrivită.

„Având în vedere folosirea eronată, în spațiul public, a sintagmei sală de detenție, cu referire la una dintre prevederile proiectului de Statut al elevului, vă comunicăm că sintagma respectivă nu se regăsește în cuprinsul documentului și este o asociere cu un concept care, în proiectul propus de Ministerul Educației, are alt scop. Pentru o informare corectă redăm conținutul integral al articolului din documentul supus consultării publice: Art. 14 (2) În cazul elevilor care în timpul orei de curs manifestă comportamente care aduc prejudicii activității de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate decide ca aceștia să desfășoare activitate în școală, în timpul orei respective, sub supravegherea unui cadru didactic sau a unui cadru didactic auxiliar, într-o sală din unitatea de învățământ stabilită pentru desfășurarea, de regulă, a unor activități de tipul: lectură suplimentară, completarea de fișe de lucru etc. În acest caz va fi informat, în scris, părintele/ tutorele/reprezentantul legal al elevului. Prin excepție, elevii cu cerințe educaționale speciale sunt preluați pentru a desfășura activitate cu personal specializat„, transmite Ministerul Educației.

În prezent, proiectul de Statut al elevului și cel al Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar sunt în etapa de consultare publică. Documentele, precum și informații privind modalitatea de transmitere a sugestiilor de îmbunătățire sunt disponibile pe site-ul Ministerului Educației.