Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj a eliberat, gratuit pentru cetățeni, 4.596 cărți funciare pentru proprietățile din unitățile administrativ-teritoriale (UAT) Bănișor, Cristolț, Mirșid, Plopiș, Sâg, Sărmășag, Someș Odorhei, Surduc, Șimleu Silvaniei, Treznea, Valcău de Jos și Vârșolț. Lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor s-au desfășurat în cadrul celei de-a șaptea etape de finanțare a Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Fondurile necesare au fost asigurate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj.

Cele 4.596 de noi cărți funciare au fost deschise pentru imobile din comunele: Bănișor572 de imobile, Cristolț596 de imobile, Mirșid292 de imobile, Plopiș 175 de imobile, Sâg 595 de imobile, Sărmășag 275de imobile, Someș Odorhei 547 de imobile, Surduc 145 de imobile, Treznea 250 de imobile, Valcău de Jos 574 de imobile, Vârșolț 369 de imobile iar pentru orașul Șimleu Silvaniei 206 de imobile.

Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților din cadrul celei de-a șaptea etape de finanțare au vizat o suprafață totală de 2.601 de hectare și au început în anul 2021.

Noile cărți funciare au fost predate primarilor celor 12 UAT-uri de către reprezentanții OCPI Sălaj.

În prezent, în 61 de localități din județul Sălaj se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro.