Obligația angajatorilor de a majora salariile angajaților plătiți cu minimul pe economie mai mult de 24 de luni a început să producă efecte de la 1 ianuarie 2024.

În anul 2021, OUG nr.142 a modificat art. 164 din Codul Muncii. Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Prevederile se aplică şi pentru salariatul plătit cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă, perioada de maxim 24 de luni fiind calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Cele 24 de luni se calculează începând cu 1 ianuarie 2022. Astfel, tuturor salariaților angajați anterior anului 2022 trebuie să li se mărească salariul de bază începând cu 1 ianuarie 2024.

Pentru salariații angajați după data de 1 ianuarie 2022 inclusiv, se vor calcula individual 24 de luni de la data angajării, urmând ca aceea să fie data de la care trebuie majorat salariul.

Obligația de a majora salariile se aplică atât contractelor cu norma întreagă cât și celor cu timp parțial.

Având în vedere că un contract individual de muncă poate fi modificat doar în baza prevederilor legale sau prin acordul părţilor, pentru majorarea nivelului salariului de bază angajatorul va negocia cu fiecare salariat care îndeplinește condiția de vechime, iar rezultatul se va concretiza prin încheierea unui act adițional, semnat de ambele părți, explică ITM Sălaj.

Pentru ducerea la îndeplinire a acestor prevederi legale angajatorii vor avea în vedere nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de 3.300 lei lunar, stabilit, începând cu 1 octombrie 2023, prin H.G.nr.900/2023.

Modificarea salariului de bază se înregistează și transmite în registrul general de evidență a salariaților în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării, conform prevederilor H.G. nr.905/2017.

Ținând cont de faptul că prevederea din Codul muncii se referă doar la salariul minim stabilit prin hotărâre de guvern, salariile angajaților din construcții sau industria agroalimentară, stabilite prin alte acte normative, nu intră sub incidența dispozițiilor prezentate mai sus.