Rodica Albert este, în continuare, manager al Spitalului Județean de Urgenă Zalău, după ce a promovat concursul organizat pentru ocuparea acestui post.

Anterior concursului, a deținut această poziție ca interimar, fiind numită în martie 2021, de către Consiliul Judeţean Sălaj, după ce fostul manager, Georgeta Fiţ, care ocupase postul prin concurs la începutul anului 2020, a demisionat.

Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs avut loc în 21 august și a fost eliminatorie, iar etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management s-a desfășurat în 25 august.

La concursul pentru postul de manager al celei mai mari unități spitalicești din județ s-au înscris, inițial, două persoane. Unul dintre candidați a fost respins deoarece nu a prezentat dovada absolvirii unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, condiție prevăzută în anunțul de participare la concurs.

Rodica Albert a primit nota 9,80 la evaluarea proiectului de management și nota 9,83 la evaluarea abilităților manageriale, fiind declarată <admis> cu media 9,82.

De profesie jurist, Rodica Albert a ocupat, anterior venirii sale la Spitalul Județean de Urgență Zalău, funcţia de director relaţii comerciale la Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Sălaj.