Schimbările anunțate de Ministerul Educației încă din primăvara acestui an în privința burselor școlare au fost aprobate săptămâna trecută prin Ordonanță de Urgență.

Se introduce bursa de reziliență, ca o formă de stimulare a elevilor în vederea obținerii progresului în învățare. Se acordă pentru a motiva elevii cu rezultate medii să obțină rezultate mai bune. De acest tip de bursă pot beneficia elevii cu medii între 7 și 9,50.

În același timp, bursa de merit reprezintă o formă de stimulare a elevilor în vederea obținerii performanței școlare și se acordă elevilor cu medii peste 9,50.

Cuantumul minim al burselor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației la propunerea CNFIP.

Pentru anul școlar 2024-2025 se menține cuantumul burselor de la nivelul anului școlar 2023-2024 și anume: bursa de merit 450 lei/lună; bursa de reziliență 300 lei/lună; bursă socială 300 lei/lună; bursă tehnologică: 300 lei/lună. În cazul burselor de excelență olimpică (I și II), pentru locul I, cunatumul bursei este echivalentul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia; pentru locul al II-lea: 75% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia; pentru locul al III-lea: 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia; pentru menţiune: 25% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia.

Tipuri de burse acordate în anul școlar 2024-2025

Bursă de excelență olimpică I se acordă lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. De bursa de excelență olimpică I beneficiază și elevii aflați în mobilitate internațională, pe durata mobilității, dar nu mai mult de anul școlar în care a fost acordată bursa. Elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar.

Bursele de reziliență se acordă și pentru elevii cu afecțiuni oncologice și/sau cronice școlarizați, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Școlii din Spital” sau la domiciliu, în anul școlar următor revenirii în unitatea de învățământ la care au fost înmatriculați anterior.

Bursele sociale se acordă pentru toți elevii care se încadrează în criteriile și condițiile stabilite prin metodologia-cadru.

Bursele tehnologice se acordă pentru elevii care frecventează învățământul tehnologic și care se încadrează în condițiile stabilite prin metodologia-cadru.

Actul normativ prevede că numărul burselor de merit cumulate cu numărul burselor de reziliență se acordă pentru minimum 30 la sută din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor și condițiilor stabilite prin metodologia-cadru.