Firme de construcții din Sălaj, amendate de ITM

Firmele de construcții din Sălaj au fost controlate, la începutul lunii, de inspectorii din cadrul ITM. 39 de angajatori au fost verificați din 1 până în 5 aprilie. Au fost aplicate 20 avertismente și 7 amenzi în valoare totală de 124.000 lei.

“Domeniul construcțiilor este unul dintre sectoarele cu pondere importantă în economia națională, dar în același timp susceptibil la o serie de riscuri care se datorează caracteristicilor muncii, având drept cauze nivelul scăzut al pregătirii personalului, caracterul sezonier al activității, pericole de accidentare existente în mediul de muncă, etc. Angajatorii au obligația de a asigura condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său atât la angajare cât și la schimbarea locului de muncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea de noi tehnologii sau proceduri de lucru. De asemenea, pentru a reduce riscul de accidentare, angajatorii au obligația de a asigura pe șantiere echipamente de muncă corespunzătoare, de a monta sisteme de protecție colectivă (schele, pasarele, balustrade , platforme sau plase de prindere dimensionate corespunzător și suficient de solide pentru a împiedica respectiv opri căderile de la înălţime), de a completa și adapta în funcție de evoluția lucrărilor Planul propriu de securitate și sănătate în muncă”, precizează ITM Sălaj.

Pe de altă parte, lucrătorilor le revine obligația de a folosi echipamentul individual de protecție (centuri de siguranţă sau alte mijloace de ancorare, căşti, bocanci).

Inspectorii au verificat modul în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la angajarea personalului, timpul de muncă și timpul de odihnă, repausuri periodice, evidența orelor de muncă prestate de angajați cu precizarea orelor de noapte, precum și acordarea drepturilor salariale.

În urma controalelor, au fost identificate 5 persoane care prestau activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă, angajatorii fiind sancționați contravențional.

Potrivit constatărilor făcute de ITM, lucrătorii nu sunt informați referitor la riscurile specifice postului de lucru, respectiv la măsurile de prevenire și protecție și instrucțiunile specifice locului de muncă; nu se utilizează echipamentul individual de protecție pentru lucru la înălțime, lucrările de excavații și puțuri nu sunt protejate împotriva riscului de surpare a terenului, nu se respectă obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat; contractele individuale de muncă nu cuprind toate elementele obligatorii potrivit dispozițiilor Codului muncii (criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului, data și periodicitatea plății salariului, sporul pentru munca în repaus săptămânal); dosarele de personal sunt incomplete ( lipsă acte de studii, certificate de calificare, fișe de aptitudini); la locul de muncă organizat al angajatorului nu sunt păstrate copiile contractelor individuale de muncă pentru toți salariații.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *