Avocatul Poporului consideră că prevederea legală în baza căreia se acordă burse de merit pentru primii 30 la sută dintre elevii unei clase este neconstituțională. Concret, Avocatul Poporului susține că legea nu reglementează previzibil și accesibil accesul la bursele pentru performanță, ba din contră, creează premisele ca elevii cu performanțe slabe să beneficieze de bursă de merit.

“Bursa de merit este definită ca fiind o formă de stimulare a performanței elevilor. Or, în pofida acordării unei burse pentru stimularea performanței, dispozițiile criticare reglementează neconstituțional posibilitatea cu note scăzute la învățătură să obțină bursă de merit, singura performanță a acestora fiind aceea că se înscriu în procentul de 30 la sută din fiecare clasă de gimnaziu și liceu”, punctează Avocatul Poporului, care adaugă că bursa de performanță ar trebui acordată pe criteriul meritocrației.

Actuala formă a legii configurează un regim juridic confuz al bursei de merit, care permite dobândirea acesteia doar în virtutea apartenenței la un procent de elevi dintr-o clasă, fără a fi îndeplinită condiția dovedirii performanței școlare.

“În opinia Avocatului Poporului, bursa de merit trebuie să fie condiționată de rezultatele evaluării performanțelor școlare, notarea fiind expresia obiectivă a performanței școlare și care constituie fundamentul sistemului de învățământ gimnazial și liceal”, scrie în sesizarea adresată Curții Constituționale.

Avocatul Poporului solicită Curții Constituționale pronunțarea unei decizii de admitere a excepției de neconstituționalitate. Altfel spus, prevederea în baza căreia primesc bursă de merit primii 30 la sută dintre elevii unei clase, indiferent de note, să fie modificată sau eliminată din Legea 198/2023 privind învățământul preuniversitar de stat.