Au început țepele cu Ro e-Factura


ANAF atenționează asupra unei campanii de mesaje false, transmise în numele instituției, prin care contribuabililor li se solicită „Fișele Client și Fișa Furnizor(dacă este cazul) pentru facturile emise și primite în luna curentă, pentru verificarea setărilor în sistemul eFactura”.

Acest mesaj nu este transmis de ANAF, atrage atenția instituția, și recomandă să nu se dea curs unor astfel de solicitări. Nu deschideți aceste e-mailuri, nu accesați documentele anexate sau link-urile din conținut, nu transmiteți bani către conturile menționate.

Serviciul Spațiul Privat Virtual pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția.

De asemenea, contribuabilii pot obține informații fiscale cu caracter general la Call Center ANAF- 0314039160

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj reamintește contribuabililor faptul că, prin Legea nr. 296/2023, au fost aduse o serie de modificări legislative cu incidență fiscală.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2024, operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt înregistrați în scopuri de TVA sau nu, și operatorii economici – persoane impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să transmită facturile emise pentru livrările de bunuri și prestările de servicii impozabile în România, efectuate între doi operatori economici, în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura („sistemul RO e-Factura), indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Facturile emise pentru operațiuni impozabile în România către o instituție publică conform definiției din Codul administrativ trebuie transmise prin sistemul RO e-Factura.

Este obligatorie transmiterea facturilor precizate mai sus, către beneficiari, conform prevederilor din Codul fiscal referitoare la facturare, cu excepția cazurilor în care atât furnizorul, cât și beneficiarul sunt înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Facturile se transmit în sistemul RO e-Factura în termen de cinci zile lucrătoare de la data emiterii sau de la data- limită prevăzută în Codul fiscal pentru emiterea facturii, respectiv a 15 zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei.

Între persoane impozabile stabilite în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii impozabile în România, efectuate între doi operatori economici, sunt considerate facturi numai facturile transmise prin sistemul RO e-Factura. Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptării de către beneficiar, cu excepția facturilor transmise prin sistemul RO e-Factura.

Primirea și înregistrarea facturilor de către destinatarii – persoane impozabile stabilite în România, în alt mod decât prin sistemul RO e-Factura, pentru tranzacțiile efectuate între doi operatori economici, se sancționează cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscris în respectiva factură primită.


About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *