Angajări la stat în Sălaj. Ce se caută?

Mai multe instituții bugetare din județul Sălaj fac angajări. Posturile se adresează atât celor cu studii medii, cât și celor cu studii superioare.

Liceul Teoretic ,,Ion Agârbiceanu” Jibou angajează muncitor, pe perioadă nedeterminată. Se cer studii gimnaziale, iar vechimea nu este necesară. Candidații trebuie să aibă calificare fochist şi autorizaţie ISCIR. Dosarele se pot depune până în 28 martie.

Școala Gimnazială “Andrei Mureșanu” Cehu Silvaniei angajează informatician, pe perioadă nedeterminată. Sunt necesare studii superioare și minim 3 ani vechime în muncă și specialitatea studiilor. Dosarele pot fi depuse până în 26 martie.

La Zalău, Serviciul de Administrare a Domeniului Public caută muncitor calificat, nivel de studii liceale (cu curs formare profesională) sau școală profesională absolvită cu diplomă, profil tehnic. Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 26 martie.

Mai multe posturi vacante sunt scoase la concurs la Spitalul Județean de Urgență Zalău. Este disponibil 1 post de brancardier în cadrul Compartimentului Brancardieri, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi), organizat în ture. Candidații trebuie să aibă școală generală, vechimea nu este necesară. Dosarele se depun până în 25 martie.

Spitalul scoate la concurs și 1 post de asistent medical generalist principal PL în cadrul Ambulatoriului de Specialitate, în municipiul Zalău, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi). Candidații trebuie să aibă diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală, certificat pentru obţinerea gradului de principal, 5 ani vechime ca asistent medical, cunoștințe operare calculator. Dosarele de înscriere se pot depune până în 22 martie.

Serviciul de Telecomunicații Speciale organizează concurs în vederea ocupării funcției vacante de personal contractual – îngrijitor, pe durată nedeterminată, la U.M. 0733 Zalău. Candidații trebuie să aibă studii gimnaziale, să cunoască limba română, scris și vorbit, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate, să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune săvârșită cu intenție sau să fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni din culpă și să nu fie în curs de cercetare sau judecată. Nu necesită vechime în muncă. Înscrierile se fac la sediul Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Sălaj, până la data de 22 martie. Concursul se va desfășura începând cu data de 1 aprilie, la sediul Serviciului de Telecomunicații Speciale din București.

Serviciul de Ambulanță Județean Sălaj scoate la concurs un post de referent de specialitate. Se cer studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență și cel puțin 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor. Dosarele se pot depune până în 22 martie.

Tot la SAJ Sălaj este vacant 1 post de asistent medical de farmacie, în cadrul Farmaciei cu circuit închis. Condițiile specifice de participare la concurs sunt: diplomă de absolvire a școlii sanitare sau postliceale sanitare în specialitatea asistent medical de farmacie, certificat de membru OAMGMAMR privind exercitarea profesiei de asistent medical de farmacie, adeverință de participare la concurs, eliberată de către OAMGMAMR. Dosarele se pot depune până în data de 20 martie.

Centrul de Cercetări Biologice “Vasile Fati” Jibou angajează muncitor calificat (cu sarcini și atribuții de pază-portar). Candidații trebuie să aibă vechime în muncă minim 5 ani, vechime în specialitate (agent paza și ordine) minim 3 ani, studii medii, certificat de calificare profesională în meseria agent paza și ordine. Dosarele se pot depune până în 20 martie.


About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *