Zălăuanii cu mașini înscrise la ”Rabla local”, invitați să ia banii de la Primărie

Primăria Municipiului Zalău readuce la cunoștința persoanelor fizice înscrise în programul Rabla Local că Administrația Fondului pentru Mediu a comunicat lista cu persoanele fizice care s-au înscris pe site-ul AFM până la data de 29 septembrie 2023.

Prin urmare, persoanele înscrise pe site-ul AFM în cadrul programului Rabla Local trebuie să depună cererile şi documentele justificative pentru a intra în posesia banilor.

Cererile și documentele pot fi depuse fie on-line, prin expedierea pe adresa de e-mail [email protected], scanate/fotografiate, conţinând semnătura beneficiarului, fie fizic, prin prezentarea la Registratura Primăriei Municipiului Zalău, Piata Iuliu Maniu, nr.3, camera 4.

Documentele solicitate în baza legislației sunt actul de identitate al proprietarului autoturismului în copie, semnată “conform cu originalul” de către solicitant; actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare), în copie, semnate “conform cu originalul” de către solicitant; în cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii prcedurii succesorale, dovada deţinerii proprietăţii, respectiv hotărârea judecătorească, certificatul de moștenitor etc.; împuternicire notarială (dacă este cazul); certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Impuneri Încasări Control Persoane Fizice din cadrul Direcției economice a Primăriei Municipiului Zalău care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul local; certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat; cazier judiciar; contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare.

Ulterior, persoanele desemnate din cadrul Primăriei Municipiului Zalău verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate stabilite prin Ordinul de aprobare a Ghidului și stabilesc pentru fiecare dosar în parte dacă acesta este eligibil şi comunică în scris candidaţilor dacă aceste doasare sunt eligibile/admise sau pot solicita anumite clarificări, care trebuie soluționate conform prevederilor din Regulament.

Primăria Municipiului Zalău va acorda stimulentul pentru casare în cuantum de 3 mii de lei doar proprietarilor ale căror dosare sunt considerate eligibile/admise şi care încheie şi semnează contracte de finanţare cu Primăria Municipului Zalău; casează autovehiculul numai prin intermediul colectorilor autorizaţi şi prezintă dovada casării, respectiv certificatul de distrugere (după semnarea contractului de finațare prevăzut mai sus); radiază din circulaţie şi din evidenţa fiscală a Primăriei Municipiului Zalău şi prezintă certificatului de radiere distrugere (după semnarea contractului de finațare prevăzut mai sus).

”Suma de 3.000 de lei va fi virată de către Primăria Municipiului Zalău în contul bancar indicat de beneficiar în cerere, în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea certificatului de radiere al autovehiculului la Primăria Municipiului Zalău. Regulamentul privind participarea persoanelor fizice, având calitatea de solicitanți de finațare în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate, derulat în co-finanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu, precum şi procesul de înregistrare al acestora poate fi consultat pe site-ul www.zalausj.ro, sectiunea Informatii, Regulamente”, precizează municipalitatea.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *