Primăria Zalău a depus trei proiecte de creștere a eficienței energetice pentru imobile în care funcționează unități de învățământ. Valoarea totală a proiectelor depășește 18,2 milioane de lei fără TVA, fonduri pe care municipalitatea vrea să le obțină din fonduri europene, prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5- Valul renovării.

Clădirile care vor fi modernizate și eficientizate energetic sunt internatul și sala de sport ale Liceului Pedagogic ”Gheorghe Șincai” Zalău, Grădinița Voinicel și Grădiniței cu Program Prelungit ”Pinochio”, dar vor beneficia și de amplasarea unei stații de încărcare a autovehiculelor electrice, câte una pentru fiecare locație.

Proiectele și depunerea cererilor de finanțare au fost aprobate săptămâna trecută de consilierii locali, în cadrul unei ședințe extraordinare de Consiliu Local, graba aprobării fiind justificată de faptul că finanțările se acordă pe principiul ”primul sosit primul servit”, iar sesiunea de depunere a proiectelor a debutat în 6 octombrie.

Pentru imobilele Liceului Pedagogic, cererea de finanțare este de 5.343.024,74 lei fără TVA, cdin care 5.219.957,24 lei fără TVA investiţia “Creşterea eficienţei energetice a Liceului Pedagogic Gheorghe Şincai din municipiul Zalău -internat şi sala de sport” și 123.067,50 lei fără TVA investiţia pentru o staţie de încărcare a autovehiculelor electrice. Pentru Creșterea eficienței energetice a Grădiniței Voinicel, valoarea cererii de finanțare se ridică la 6.052.459,65 de lei fără TVA. Iar pentru creșterea eficienței energetice a Grădiniței Pinochio, cererea de finanțare este în sumă de 6.810.555 45 de lei fără TVA.

Fondul de Mediu n-a răspuns, Primăria s-a reorientat

În 30 septembrie 2021, Consiliul Local al Municipiul Zalău a aprobat prin hotărâri de Consiliu Local documentaţiile tehnico-economice, faza DALI, pentru cele trei obiective de investiții și participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice a Administraţiei Fondului pentru Mediu. Cererile de finanțare au fost depuse pe platforma AFM în luna octombrie 2021 dar, de la momentul depunerii cererii de finanţare şi până în prezent, nu s-au solicitat niciun fel de clarificări aferente cererii de finanţare depuse şi Primăriea nu a primit nici o informaţie referitoare la stadiul evaluării dosarului cererii de finanţare. ”Nu există garanţia obţinerii fondurilor nerambursabile în cadrul programului AFM, motiv pentru care s-a încercat identificarea altor surse de finanţare”, se precizează în referatul de specialitate anexat HCL aprobate acum pentru depunerea cererilor de finanțare prin PNRR.

Cum Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a deschis în 6 octombrie 2022 runda a doua a sesiunii de depunere a proiectelor pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor publice, în cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, componenta 5 – Valul renovării, Primăria Zalău a decis să solicite finanțare prin această oportunitate.

Alocarea fondurilor în cadrul rundei a doua se va face la nivel naţional, fără a fi repartizate teritorial, pe judeţe, precum în prima etapă. În această rundă abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare.

Conform prevederilor Ghidului specific se pot finanța lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare
calde de consum; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; lucrări de instalare/ reabilitare/ modemizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; lucrări de reabilitare/ modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri; sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente; lucrări pentm echiparea cu staţii de încărcare pentru maşini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, alte tipuri de lucrări; instalarea de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (CU putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare /staţie (1 staţie la fiecare 2 000 m2 de arie desfăşurata renovată, dar nu mai puţin de 1 staţie pe cerere de finanţare).