Zalău: Peste 13 mii de contribuabili și-au plătit impozitul

Zalău: Peste 13 mii de contribuabili și-au plătit impozitul

Mai sunt 15 zile până când contribuabilii bugetului local al municipiului – persoane fizice și juridice – își pot achita taxele și impozitele locale beneficiind de bonificațiile de 4, respectiv 8 la sută.

Datele la zi furnizate de municipalitate la solicitarea Graiul Sălajului arată că, în primele două luni și jumătate ale acestui an, și-au achitat impozitele și taxele locale un numar de 13.280 contribuabili.

Din totalul acestora, 12.458 sunt persoane fizice, iar 822 sunt persoane juridice. Din cele aproape 12, 5 mii de persoane fizice care și-au plătit dările la bugetul local până acum, 9195 de contribuabili au achitat integral și au beneficiat de bonificația pentru plata până la 31.03.2023 a impozitelor si taxelor locale.

În cazul persoanelor juridice, 388 de contribuabili au achitat integral impozitele și taxele locale aferente anului 2023, beneficiind de bonificație.

”Sumele totale încasate până la data de 14.03.2023, reprezentând impozite și taxe datorate bugetului local al Municipiului Zalau de către contribuabilii persoane fizice și juridice sunt de 8.699.376 lei”, a precizat Diana Breban, purtător de cuvânt al Primăriei Zalău.

Scutiri, bonificații și gratuități acordate și în anul 2023

În acest an, Primăria Municipiului Zalău acordă o serie de scutiri, bonificații și gratuități contribuabililor.

În cazul impozitelor și taxelor locale, se acordă o reducere de 4 % pentru contribuabilii persoane fizice care au restanţele achitate şi plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului 2023.

În cazul achitării online prin intermediul site-urilor Platformă Contribuabili (zalausj.ro), www.ghiseul.ro , cât și prin intermediul stațiilor de plată de tip SelfPay, bonificatia este de 8 % pentru contribuabilii persoane fizice care au restanţele achitate şi plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an.

Pentru contribuabilii persoane juridice, indiferent de metoda de plată aleasă de către aceștia, bonificația este 4 % dacă plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an.

Primăria acordă în continuare gratuitate pentru elevi și pensionari la transport public în comun; a menținut cota aplicată asupra valorii impozabile la clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice, la 0,3%, cotă redusă de la 1,3%. Totodată, s-a menținut cota aplicată asupra valorii impozabile la clădirile nerezidențiale deținute de persoane juridice, la 1%, cotă redusă de la 1,3%; a facilității fiscale constând în scutirea sau reducerea de la plata taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare și dezinsecție, acordată anumitor categorii de persoane, conform HCL nr. 376/2017.

Sunt scutiți de plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren proprietarii a 11 categorii de clădiri și terenuri, după caz: clădirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale; clădirile/terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; clădirile/terenurile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; clădirile/terenurile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; clădirile /terenurile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; clădirile/terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin.(1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare (eroii Revoluției), respectiv, terenurile aferente acestor clădiri; clădirea folosită ca domiciliu și terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare; clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare; clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care asigură funcţionarea bazelor sportive.

Scutirile, bonificațiile și gratuitățile menționate se acordă din oficiu, tuturor persoanelor care au beneficiat de aceste facilități și în anul 2022. Pentru cazurile noi, beneficiarul poate solicita acest lucru prin intermediul unei cereri depuse la primărie.

De asemenea, prin intermediul proiectului de digitalizare, serviciul electronic – CERERE SCUTIRE IMPOZIT facilitează transmiterea acestei cereri online, accesând site-ul www.zalausj.ro, secțiunea Servicii electronice/Conectare fără autentificare/Cerere scutire impozit.

About Author

1 Comment

  1. O simplă constatare

    Țâganii nu plătesc impozit dar, primăria le izolează blocurile. Din banii românilor !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *