Vineri începe campania electorală. Promisiuni pe bani mulți

În 10 mai, începe oficial campania electorală pentru alegerile din 9 iunie, când românii sunt chemați la urne pentru a desemna primarii, președinții de consilii județene, consilierii locali și consilierii județeni, dar și europarlamentarii care ne vor reprezenta în următorii 4 ani. Campania electorală se va încheia în data de 8 iunie, la ora 07.00.

Campania electorală înseamnă, dincolo de multe promisiuni, foarte mulți bani. O parte provin de la stat, alții ajung la partide din donații. Autoritatea Electorală Permanentă vine cu o serie de precizări privind modul în care partidele și politicienii își vor putea utiliza banii. Este necesar ca fiecare partid să aibă un mandatar financiar și să își deschidă un cont bancar pentru campania electorală, până cel târziu la data de 10 mai 2024. Conturile bancare pentru campania electorală se deschid numai prin mandatarii financiari înregistrați de către Autoritatea Electorală Permanentă. Toate operațiunile de încasări și plăți privind campania electorală se efectuează numai prin conturile bancare deschise pentru campania electorală, notificate în prealabil Autorității Electorale Permanente.

Este interzisă finanțarea în orice mod a campaniei electorale de către o autoritate publică, instituție publică, companie națională, firmă ori instituție de credit la care sunt acționari majoritari statul sau unități administrativ- teritoriale, ori de către societăți care desfășoară activități finanțate din fonduri publice. Interdicția se aplică și în cazul societăților care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfășurat activități finanțate din fonduri publice.
Finanțarea în orice mod a campaniei electorale de către sindicate, culte religioase, asociații ori fundații de naționalitate română sau de altă naționalitate decât cea română este interzisă.
Este interzisă și finanțarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, din partea unor persoane fizice care nu au cetățenia română sau a unor persoane juridice de altă naționalitate decât cea română, cu excepția persoanelor fizice cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.
Nu se pot primi donații care au alt obiect decât sume de bani și nu pot fi acceptate servicii prestate cu titlu gratuit pentru finanțarea campaniei electorale.

Donațiile primite de către candidați pentru a fi utilizate drept contribuții pentru campania electorală trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie primite doar de la persoane fizice; donația primită de la o persoană fizică nu poate depăși valoarea a 200 de salarii de bază minime brute pe țară, respectiv suma de 660.000 lei; donațiile cu o valoare mai mare de 10 salarii de bază minime brute pe țară, respectiv suma de 33.000 lei, pot fi primite de candidați numai prin conturile bancare proprii. Donațiile primite de către candidați care au o valoare mai mare de 25.000 de lei se încheie prin înscris autentic.
În cazul în care candidatul primește mai multe donații de la aceeași persoană fizică, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii minime brute pe țară, suma de bani care depășește cuantumul a 10 salarii minime brute pe țară va fi încasată doar prin intermediul conturilor bancare.

Partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând unei minorități naționale care obțin, individual sau într-o alianță, cel puțin 3%
din totalul voturilor valabil exprimate au dreptul de a obține de la AEP rambursarea cheltuielilor electorale efectuate.

Cheltuielile efectuate într-o circumscripție electorală de către un candidat independent se rambursează numai dacă acesta a obținut cel puțin 3% din totalul voturilor valabil exprimate pentru funcția la care a candidat.

Sălajul va avea peste 700 de consilieri locali și județeni

Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul de locuitori ai comunei, oraşului sau municipiului, conform populaţiei raportate, în funcţie de domiciliu, de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care se organizează alegerile.

După scrutinul din 9 iunie, vom avea, potrivit datelor furnizate de Prefectura Sălaj, 30 de consilieri județeni, 21 de consilieri locali la Zalău, 15 la Cehu Silvaniei, câte 17 consilieri locali la Șimleu Silvaniei și Jibou.

Sărmășag și Crasna sunt comunele care vor avea cei mai mulți consilieri locali -15, fiind urmate de Bălan, Bobota, Bocșa, Crișeni, Hereclean, Ip, Meseșenii de Jos, Nușfalău, Pericei, Românași, Sâg, Surduc și Valcău de Jos, cu câte 13 consilieri locali.

Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni au dreptul la o indemnizaţie lunară. Primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene nu li se acordă indemnizaţie pentru participarea la şedinţe.

Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali, respectiv judeţeni care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local, respectiv consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean.

Pentru a încasa indemnizația, consilierii trebuie să participe, lunar, la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate. Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri. În plus, consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni şi delegatul sătesc care participă la şedinţele de consiliu local, respectiv judeţean, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept de la locul de muncă, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin.

În aprilie, partidele au primit de la stat aproape 21,7 milioane de lei

Potrivit informațiilor furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă, în conturile partidelor politice au fost virați, în luna aprilie, 21.689.276,87 lei. PSD a primit 8.522.489,01 lei, la PNL au ajuns 7.224.924,81 lei, USR a încasat 3.894.804,08 lei, AUR a beneficiat de 1.724.884,77 lei, iar la PRO România au fost virați 322.174,20 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *