Sumele de bani primite de români ca dar de nuntă sau botez nu se impozitează, a transmis luni ANAF, ca reacție oficială la speculațiile privind impozitarea acestor venituri.  

Într-un comunicat oficial, Fiscul detaliază categoriile de venituri supuse impozitării, precum și cele care scapă de taxare.

Așadar, datorăm impozit pentru venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, venituri din pensii, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din premii și din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăților imobiliare.
În majoritatea cazurilor, cota de impozit datorată este de 10%.
În categoria veniturilor care sunt neimpozabile, în cazul cărora nu există obligația declarativă din partea contribuabilului, intră sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare și aur de investiții, primite cu titlu de moștenire ori donație, precum și fondurile de natura darurilor de nuntă sau de botez.
Astfel, informațiile privind „impozitarea nunților” nu sunt corecte.

Pe de altă parte, precizează ANAF, orice venituri constatate de organele fiscale, a căror sursă nu a fost identificată, se impozitează cu o cotă de 70%, aplicată asupra bazei impozabile ajustate.