Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, suspendarea a doua articole din HG 749/2009 care elimina Universitatea „Spiru Haret de pe lista celor acreditate si care interzice organizarea admiterii pentru 2009-2010, instanta dand partial castig unitatii de invatamant.
Concret, instanta a admis in parte suspendarea articolului 6, alineatul (2), nota 1, din anexa 3, a HG 749, precum si suspendarea articolului 7.
Potrivit articolului 6, alineatul (1), noile specializari autorizate sa functioneze provizoriu prevazute in prezenta hotarare au dreptul sa isi desfasoare activitatea incepand cu anul I al anului universitar 2009-2010, iar alineatul (2) spune ca la specializarile/programele de studii care nu se mai regasesc in prezenta hotarare nu se mai organizeaza admitere incepand cu anul universitar 2009-2010.
Articolul 7, alineatul (1), arata ca institutiile de invatamant superior acreditate prin lege pot organiza numai in locatiile evaluate favorabil de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior si confirmate prin hotarari ale Guvernului, dupa caz, admiterea in invatamantul superior, procesul de invatamant, examene de finalizare a studiilor, pot emite si elibera diplome de licenta si alte documente scolare, numai la specializarile/programele de studii universitare de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, separat pentru fiecare forma de invatamant (zi, frecventa redusa, invatamant la distanta), aprobate prin hotarari ale Guvernului, cu precizarea locatiei. (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) conduce la nerecunoasterea de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii a studiilor si actelor de studii emise de aceste institutii.
Curtea obliga Universitatea „Spiru Haret” la plata cheltuielilor de judecata care se ridica la 7.500 de lei .