Administrația județeană va încheia un acord de parteneriat cu toate orașele și comunele din Sălaj în vederea implementării proiectului privind realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Sălaj, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud
Regional Nord-Vest.

În cadrul Acordului de parteneriat, care va fi supus votului consilierilor județeni în ședința din 30 mai, este propusă realizarea unui produs informatic destinat interconectării sistemelor digitale ale sectorului public din cele 6 județe ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Maramureș, Sălaj,
Satu Mare). Scopul principal al cloud-ului, cel de a asigura interoperabilitatea bazelor de date (comunicare
între bazele de date ale fiecărei instituții în parte pentru reducea costurilor și creșterea calității activităților sectorului public în ceea ce privește prestarea serviciilor publice și accesibilitatea serviciilor de e-guvernare), este realizabil exclusiv în măsura în care și unitățile administrativ teritoriale devin parteneri pentru implementarea proiectului.
Pentru a aduce beneficii concrete pentru cetățeni, printre care se numără accesul direct la toate serviciile publice locale, fără să fie nevoie ca persoana să se deplaseze la instituție, reducerea greutății birocratice și facilitarea interoperabilității cu instituțiile publice din județ, precum și transparență în procesarea datelor, la nivelul sistemelor IT ale instituţiilor publice beneficiare este necesară realizarea și dezvoltarea de soluții software integrate și optimizate la nivelul tuturor unităților administrativ teritoriale, respectiv de adaptare a programelor informatice existente la necesitățile conectivității și transferului de informații între unitățile administrativ teritoriale ale regiunii de Nord-Vest.
Cloud-ul regional va fi complementar Cloud-ului guvernamental, care va reuni instituțiile administrației publice centrale.
Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 – Prioritatea 2 – O regiune cu localități SMART dispune de o alocare financiară de 60,332 milioane de euro și are ca obiectiv specific valorificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice. În scopul accesării acestor fonduri, a fost încheiat Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului de dezvoltare și administrare a unui ”Cloud regional în regiunea de Nord – Vest”, finanțat prin Programul Operațional Nord – Vest 2021-2027.
Într-o primă etapă, din valoarea totală a bugetului alocat, 31,450 milioane de euro este bugetul alocat realizării centrului de date, pentru care beneficiar eligibil este parteneriatul dintre cele 6 județe ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Maramureș, Sălaj, Satu Mare) și
Serviciul de Telecomunicații Speciale.
În cea de a doua etapă, 28,882 milioane de euro este bugetul alocat realizării programelor
informatice și al interconectării la centrul de date al Cloud-ului, pentru care beneficiar eligibil este
parteneriatul județele regiunii de Nord-Vest și unitățile administrativ teritoriale din raza fiecărui județ.