Primăria Zalău, prin Direcția de Asistență Socială, preia solicitări în vederea acordării tichetelor sociale pentru nou-născuți, în valoare de 2.000 de lei. Tichetul se acordă într-o tranșă unică pentru fiecare nou-născut, pe suport electronic, și poate fi folosit în vederea achiziționării de produse de îngrijire a nou-născutului.

Pot primi acest sprijin mamele care beneficiază de venitul minim de incluziune, mamele cu dizabilităţi, mamele aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate sau aflate în alte situaţii de risc, stabilite prin anchetă socială, mame care nu deţin acte de identitate, mamele minore, mamele cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zone de conflict armat.

În situaţia în care copilul este lipsit, temporar sau permanent, de ocrotirea mamei în primele 3 luni de la naştere, tichetul social pe suport electronic poate fi acordat reprezentantului legal.

Pentru informatii suplimentare vă rugăm să vă adresați Biroului Alocații -Indemnizații pentru Copii si Intervenții în Situații de Risc din cadrul Directiei de Asistență Socială Zalău, sau telefonic la nr. 0260661769 int. 112