Tichete pentru copiii care fac sport de performanță, din ianuarie 2023.

O inițiativă a 53 de parlamentari PSD care prevede acordarea de ”tichete de sportiv” de 150 de lei lunar copiilor legitimați la cluburile sportive a fost adoptată, săptămâna trecută, de Camera Deputaților și va fi aplicată din ianuarie 2023.

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat cu 237 de voturi ”pentru” și 18 abțineri proiectul de lege care va fi trimis la promulgare.

Măsura este menită să sprijine juniorii de la cluburi sportive care participă la competiții naționale și internaționale.

Proiectul completează Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii „tichetelor de sportiv”. În expunerea de motive, se arată că, “încă de la începerea activității sportive, copiii și juniorii care practică sportul de performanță au întâmpinat și întâmpină greutăți din punct de vedere financiar în ceea ce privește achiziționarea echipamentului sau materialelor sportive, achiziționarea alimentelor sau la medicație necesare efortului depus, toate acestea fiind destul de costisitoare, precum și transportul aferent participării la pregătirea zilnică sau la competițiile locale, județene, naționale și internaționale, necesare practicării sportului de performanță”.

Cine va putea beneficia de tichet de sportiv și pentru ce vor fi folosite

Copiii și juniorii legitimați la cluburile sportive înființate conform prezentei legi, care participă la competiții sportive oficiale naționale și internaționale, beneficiază lunar de un stimulent financiar sub forma unor bonuri de valoare, denumite tichete de sportiv, se arată în textul legii.

Tichetele de sportiv pot fi utilizate numai pe teritoriul României și sunt destinate achiziției de articole și echipamente sportive specific disciplinei sportive practicate, transport între localități, suplimente nutritive sau recuperare medicală.

Fiecare beneficiar are dreptul la un singur tichet de sportiv pe lună, valoarea nominală a acestuia fiind de 150 lei. Tichetul de sportiv are o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii. Fiecare tichet de sportiv este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde cel puțin următoarele: emitentul și datele sale de identificare; valoarea nominală a tichetului de sportiv; spațiu pentru înscrierea numelui, a prenumelui și a codului numeric personal ale sportivului care este în drept să utilizeze tichetul de sportiv; interdicția de a utiliza tichetul de sportiv în alte scopuri decât în scopul activității sportive; seria și numărul legitimației de sportiv cu menționarea numelui structurii sportive la care acesta este legitimat și categoria de vârstă; elementele de identitate vizuală ale structurii sportive și ale Ministerului Sportului

Legea, aplicată din 1 ianuarie 2023

Se precizează că tichetele de sportiv nu înlocuiesc alte forme de venit oferite de structurile sportive. Legea se aplică începând cu 1 ianuarie 2023, iar fondurile necesare pentru plata tichetelor de sportiv se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sportului.

Guvernul României urmează să aprobe Normele metodologice de aplicare în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, să identifice sursa de finanțare a tichetelor de sportiv și să includă sumele respective în Legea bugetului de stat pe anul 2023.

Anul trecut, la momentul inițierii proiectului de lege, Guvernul nu a susținut măsura, motivul invocat fiind neprecizarea sursei de finanțare. O altă justificare a fost că adoptarea inițiativei legislative ”ar influența negativ ținta de deficit bugetar asumată în anul 2021 de 7 la sută din PIB, stabilitatea macroeconomică și ratingul de țară în relația cu organismele internaționale.”

Odată votată de Parlament și promulgată de președinte, Guvernul va trebui să aplice noua măsură, binevenită să sprijine sportivii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *