octombrie 4, 2022

Tichete educaționale de 500 de lei. Cine și cum poate beneficia de acest sprijin

Și în anul școlar 2022-2023, elevii și preșcolarii din familii dezavantajate pot primi tichete educaționale pe suport electronic pentru rechizite și alte materiale școlare, în valoare de 500 de lei.

Cererile pentru aceste tichete se depun la începutul anului școlar. Beneficiarii acestei forme de sprijin sunt copiii înscriși în învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

În funcție de forma de învățământ la care este înscris copilul, cererile pentru acordarea tichetelor se depun la primăria comunei/ orașului de domiciliu sau reședință (în cazul preșcolarilor), sau la secretariatul unității de învățământ unde este înscris elevul (în cazul elevilor care frecventează clasele I-IV și gimnaziu).

Federația Națională a Părinților precizează că, “pentru preșcolari, cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul familiei și se înregistrează, împreună cu actele doveditoare privind componența familiei și a veniturilor, și se depun la primăria comunei/ orașului / sectorului din București unde locuiește familia. Pentru elevi (ciclul primar și ciclul gimnazial), cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul familiei și se depun, împreună cu actele doveditoare privind componența familiei și a veniturilor, la secretariatul unității de învățământ unde este înscris elevul, în termen de 5 zile de la data începerii anului școlar, adică până pe 10 septembrie 2022″.

Inspectoratul Școlar Județean va comunica Ministerului Educației lista beneficiarilor pentru anul școlar 2022-2023 până la data de 23 septembrie 2022.

Tichetele educaționale pot fi folosite pentru a cumpăra rechizite necesare frecventării școlii: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Criteriile de acordare a tichetelor educaționale

În cazul copiilor de grădiniță, condițiile de acordare sunt înscrierea copilului la o grădiniți și poveniența acestuia din familie defavorizată, așa cum este definită de lege. Legea nr. 248/2015 stabilește ca fiind familii defavorizate acele ”familii care au venitul lunar pe membru de familie de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură” (de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură înseamnă 298 lei).

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional.

Cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul familiei și se înregistrează, împreună cu actele doveditoare privind componența familiei și a veniturilor, la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința familia, în luna imediat următoare îndeplinirii condițiilor de acordare.

În cazul elevilor din clasele Pregătitoare – a VIII-a, înscriși în învățământul de stat primar și gimnazial, familiile trebuie să îndeplinească criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Legii nr. 126/2002.

Legea stabilește că pot beneficia de acest sprijin elevii care se află în întreținere familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe țară (salariul minim brut în 2022 este 2.550 RON, 50% reprezintă 1.275 RON).

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna iulie a anului în care se face solicitarea.

Cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul familiei și se depun, împreună cu actele doveditoare privind componența familiei și a veniturilor, la secretariatul unității de învățământ unde este înscris elevul, în termen de 5 zile de la data începerii anului școlar.

Prin familie se înțelege soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună; bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și se gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială; persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta.

Anul școlar 2022-2023 debutează la data de 5 septembrie 2022.

Lasă un răspuns

NOTA: sunt interzise injuriile, incitările la ură ori violență, cuvintele obscene și atacul la persoană. Publicația „Graiul Sălajului” nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revenind integral autorului comentariului. Orice persoană care se consideră prejudiciată de conținutul unui comentariu, are posibilitatea să solicite ștergerea comentariului respectiv, în baza unei cereri în acest sens, transmise pe adresa de email a redacției: graiulsj@unisys.ro

Adresa ta de email nu va fi publicată.