Thor își caută partener. E nevoie de agent la Poliția canină din Zalău

Poliția Română a scos la concurs 60 de posturi de agenți de poliție și conductori câini, dintre care un post este alocat Poliției Municipiului Zalău.

Angajarea se face prin încadrare directă, iar condiția esențială pe care trebuie să o îndeplinească cei care se înscriu la concurs este să își iubească, îngrijească și dreseze partenerul patruped.

”Este primul criteriu nescris! Pentru ce? Pentru cele 60 de posturi de agent de poliție (și conductor câini) scoase la concurs, este esențial să îți iubești, să îți îngrijești și să îți dresezi partenerul patruped! Posturile scoase la concurs se regăsesc în toată țara, astfel, vom avea rugămintea să vă documentați despre acest aspect, cât și despre condițiile generale, criterile specifice, probele de concurs”, informează Poliția Română.

Pe actualul agent patruped din dotarea poliției sălăjene îl cheamă Thor și are partener. Cel mai probabil, agentul care va fi nou angajat va primi un partener al său care să crească și să poarte cu mândrie uniforma de agent canin, în slujba cetățenilor, așa cum Thor o face deja.

Dosarele de candidatură pentru postul de ”Agent II (și conductor câini) prevăzut cu gradul de Agent șef principal de poliție – arma: Politia Română, unitatea: Insp.de Politie Jud.Sălaj – Poliția Municipiului Zalău – Biroul Ordine Publică – Compartimentul Siguranță Publică și Patrulare, Domeniu de activitate: Poliție canină” se pot depune până la data de 3 aprilie.

Criterii generale și specifice

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului; să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

Cerințele postului sunt grad profesional – minim agent de poliție; pregătire de bază – studii medii cu diplomă de bacalaureat; autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:  să dețină / să obțină autorizație / certificat pentru accesul la informații clasificate, nivelul „Secret de serviciu”; să dețină permis de conducere categoria B; să urmeze un curs modular de inițiere / formare și de specializare în domeniul chinotehnic organizat de Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *