Termenul limita pana la care populatia si firmele vor putea depune declaratia de impunere, respectiv cea privind veniturile realizate in anul fiscal precedent, va fi extins de la 15 mai la 25 mai, potrivit unui proiect de modificare a Codului Fiscal obtinut de MEDIAFAX. „Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, determinate in sistem real, au obligatia de a depune o declaratie de impunere la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului”, se arata in proiectul de ordonanta de guvern pentru modificarea Codului Fiscal, care schimba si denumirea declaratiei de venit in declaratie de impunere.
Codul Fiscal actual precizeaza ca data limita pana la care contribuabilii au obligatia de a depune declaratia privind veniturile este 15 mai. Astfel, contribuabilii vor completa declaratia de impunere pentru fiecare sursa si categorie de venit, iar pentru veniturile realizate intr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.
Totodata, declaratia de impunere se completeaza si pentru castigul net anual/pierderea neta anuala, generata de tranzactii cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise, operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.
Termnul limita a fost modificat si pentru persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania care obtin venituri din strainatate. Persoanele respective vor avea obligatia sa declare veniturile pana la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului, fata de termenul actual de 15 mai.
In ceea ce priveste impozitul pe venit datorat, calculat de Fisc pe baza declaratiei de impunere, data de 25 mai a fiecarui an fiscal se va constitui atat termen de declarare, cat si termen de plata a impozitului pe venit.
Contribuabilii au obligatia de a plati la stat o cota de 16% din venitului net anual impozabil/castigul net anual din anul fiscal respectiv.