S-a prelungit perioada de înscriere la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de ofițer specialist II la Compartimentul Financiar și ofițer specialist II la Compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar și Protecția Mediului din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj.

14 iunie este noua data limită pentru transmiterea dosarului complet, exclusiv în format electronic, pe adresa de e-mail resurseumane@jandarmeriasalaj.ro.

Cele două posturi vacante pot fi ocupate prin încadrare directă sau rechemare în activitate.

Pentru postul de ofiţer specialist II la Compartimentul Financiar, trebuie îndeplinite următoarele condiții: grad militar sublocotenent, studii superioare de lungă durată cu licență sau studii universitare de licență ( ciclul I de studii universitare ), în unul din domeniile cuprinse în ramura de ştiinţă: ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică (în specializarea management economico-financiar) / ştiinţe economice, cunoștințe de cultură generală și în domeniul economic, cunoştinţe generale în domeniul PC. Nu se solicită vechime în muncă.

Pentru postul de ofiţer specialist II la Compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar şi Protecţia Mediului, cerințele sunt: grad militar minim sublocotenent, studii universitare de licenţă – ciclul I de sudii universitare sau studii universitare de lungă durată cu licenţă, în unul din domeniile cuprinse în ramura de ştiinţă: ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică/științe inginerești/ sau în unul din următoarele domenii de licență arhitectură, urbanism. Nu este necesară vechimea în muncă.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon 0260-669722, interior 24535 / 24407 sau direct la sediul I.J.J. Sălaj, situat în muncipiul Zalău, Bd. Mihai Viteazul, nr. 105/A.