Terenurile agricole nu se pot vinde legal fără actul cadastral

Legea terenurilor agricole, sau Legea pământului, cum i se mai spune, modificată de peste zece ori în ultimele șase luni, va intra în vi-goare la 11 aprilie, după ce a fost pu-blicată în Monitorul Oficial din 12 martie. Normele metodologice vor fi emise pe data de 18 aprilie. Chiar și așa, ea nu va putea fi aplicată pe mai bine de 65 la sută din terenurile agricole, deoarece acestea nu sunt cadastrate. Conform articolului 45 din Legea nr.7/1996, terenurile neîntabulate nu pot fi tranzacționate. Totuși, unele terenuri s-au vândut cu chitanțe de mână înregistrate la primării. Inginerul Sergiu Pane, șeful Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj, spunea că aceste chitanțe au o valabilitate limitată chiar și în fața instanțelor de judecată; nu poți gira cu terenul respectiv, nu poți ridica construcții pe el etc.
Pentru a putea vinde terenul, proprietarul trebuie să înregistreze la primărie o cerere de afișare a ofertei de vânzare, care să cuprindă informații despre teren, preț, amplasament, suprafață și documentele cadastrale. De la Biroul Notarial Buran, aflăm că fără documentele cadastrale nu poate fi încheiat actul de vânzare-cumpărare, chiar dacă există acele chitanțe care atestă că s-a plătit contravaloarea.  stop_coloana

Sunt privilegiați arendașii,
vecinii, statul român

Potrivit Legii terenurilor agricole (Legea nr.7/2014), vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea dreptului de preempțiune (privilegiu) a coproprietarilor, arendașilor, proprietarilor vecini, precum și al statului român prin ADS, în această ordine, la preț și în condiții egale.
În cazul în care mai mulți preemptori își doresc același teren, vânzătorul are dreptul de a alege între ei ținând cont de ordinea de mai sus. Dacă în termen de 30 de zile nici un preemptor nu vrea să cumpere terenul, tranzacționarea este liberă, însă la un preț mai mare decât cel cerut preemptorilor. Asta, cred legiuitorii, va face ca străinii să intre cât mai târziu în posesia terenurilor noastre.
Până la emiterea normelor meto-dologice ale Legii nr.17/2014, asta însemnând 18 aprilie, se pot aplica normele de drept comun.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *