Primăria Zalău angajează inspector la Direcția Patrimoniu

Pnmăria Municipiului Zalău organizează concurs pentru ocuparea unui post de inspector de specialitate în cadrul Direcției Patrimoniu. Locul de muncă este pe perioadă nedeterminată, iar durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână. Dosarele de înscriere se pot depune până în data de 15 mai. Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în trei etape succesive: selecţia dosarelor, până în 18 mai, proba scrisă, în data de 25 mai, și proba interviului, într-un…

Mai mult...