Au mai ramas 20 de zile
De la Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura – Centrul Judetean Salaj, suntem informati ca cererile pentru platile nationale directe complementare in sectorul zootehnic in anul 2009 au termen limita de depunere data de 31 mai a.c. In contextul de fata, sector zootehnic inseamna speciile de bovine si ovine/caprine. Pentru a beneficia de prima, solicitantii trebuie sa depuna o cerere la centrul local/judetean APIA pana la data antementionata, insotita de urmatoarele documente: copie de pe buletinul de identitate, certificat de inregistrare, declaratie pe propria raspundere ca nu au datorii la bugetul de stat si la bugetul local la data solicitarii primei, dovada contului bancar. Exploatatiile infiintate in perioada 1 februarie 2008-31 ianuarie 2009, in functie de efectivul de bovine identificate la data de 31 ianuarie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: exploatatia sa fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2009; varsta bovinelor sa fie de minimum 6 luni la data mai sus amintita; exploatatia sa fie inregistrata in Registrul national al exploatatiilor la data solicitarii primei. Prima pe cap de animal la ovine si caprine se acorda o singura data pe an pentru femele care au indeplinit varsta de minim un an pana la 31 martie 2009. Efectivul exploatatiei trebuie sa fie de minim 50 de capete femele de ovine si 25 capete femele de caprine.
Cererile, numai la centrul judetean
Spre deosebire de anii anteriori, in cazul ovinelor/caprinelor, solicitantii trebuie sa depuna o cerere tip numai la Centrul Judetean Salaj APIA (nu si la centrele locale ca in cazul bovinelor) pana la 31 mai 2009, cerere vizata de asociatiile crescatorilor de ovine/caprine constituite la nivel local, afiliate la federatiile nationale de profil.