În cadrul ședinței extraordinare de joi, 11 iulie, consilierii județeni au votat, în unanimitate, două proiecte de hotărâre privitoare la parcul industrial ce urmează să fie construit la Hereclean. Unul se referă la înființarea propriu zisă a acestei structuri de sprijin a afacerilor în județul Sălaj, iar celălalt la trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Hereclean şi administrarea Consiliului Local al comunei Hereclean, în domeniul public al judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj.

Administrația județeană intenționează să depună spre finanţare, în perioada următoare, proiectul de
investiție care are ca obiect „Înființare structură de sprijin a afacerilor în județul Sălaj”. Pentru demararea acestei investiții, Consiliul Județean a achiziționat deja mai multe terenuri, în suprafață totală de 329.920 mp., în vederea realizării parcului industrial cu specific de parc de specializare inteligentă.
În scopul asigurării avizelor necesare introducerii în intravilan a acestor terenuri, a fost necesară declararea de utilitate și interes public județean a obiectivului de investiții „Înființare structură de sprijin a
afacerilor în județul Sălaj”.

Tot în ședința de joi, consilierii județeni au aprobat și trecerea unui drum comunal în proprietatea publică a județului, urmând ca acesta să fie clasificat ca drum județean și să deservească viitorul parc industrial.

„O infrastructură rutieră calitativă de acces sporește competitivitatea parcului industrial în fața altor parcuri similare, făcându-l mai atractiv pentru investitori și parteneri de afaceri, constituind totodată un criteriu pentru solicitarea finanțării”, scrie în raportul care a însoțit proiectul de hotărâre.