APIA primește cereri de acordare a unui sprijin de urgență pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase. Acestea se pot depune până în data de 26 octombrie.

Potențialii beneficiari sunt așteptați la centrele APIA pe a căror rază teritorială a fost depusă cererea unică aferentă anului 2022.

Sprijinul de urgență se acordă pentru suprafețele determinate în urma controalelor administrative sau la fața locului aferente cererii de plată unică pe suprafață depuse în anul 2022 pentru minimum 1 hectar cu una sau mai multe culturi de porumb, orz, floarea soarelui sau rapiță.

Pentru acordarea sprijinului de urgență, solicitanții trebuie să depună cererea pretipărită pusă la dispoziție de APIA însoţită de copia documentului de coordonate bancare – cont bancar activ, numai în situația în care acesta a suferit modificări față de cel înscris în cererea unică de plată pentru anul 2022.

Pentru schematizarea modului de calcul al sprijinului excepțional exprimat sub formă de grant, se consideră că acesta reprezintă o valoare aferentă unei cantități unitare de 78 litri/ha de motorină și că în stabilirea valorii totale a sprijinului se utilizează 50% din cantitatea rezultată din înmulțirea numărului de hectare eligibile cu valoarea de 78 litri/ha de motorină.

Valoarea schemei, reprezentând sprijinului unitar excepțional sub formă de grant, este de 2 lei/litru de motorină, pentru cantitatea totală de 152.458.321,08 litri de motorină corespunzătoare culturilor de porumb, orz, floarea soarelui, rapiță.

De prevederile prezentei hotărâri pot beneficia și producătorii agricoli care figurează în sistemul IACS „caz închis” ca urmare a imposibilității APIA de a efectua plata din cauza erorilor de cont bancar pentru cererea unică 2022, cu condiția depunerii documentului de coordonate bancare aferent unui cont bancar activ după data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern.

Producătorii agricoli declarați neeligibili pentru plata unică pe suprafață și ajutor național tranzitoriu 1 aferente campaniei 2022 care au primit decizie negativă sau de respingere nu pot beneficia de aceste prevederi.

Resursele financiare totale sunt de 304.916.642 lei, adică 61.617.993 euro, din care aproximativ jumătate reprezintă finanțare externă nerambursabilă prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), iar diferența se asigură de la bugetul de stat.

Sumele acordate cu titlu de sprijin de urgență în condiţiile prezentei hotărâri nu sunt supuse executării silite prin poprire în cazul în care împotriva beneficiarilor acestora a fost pornită procedura de executare silită.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2023.