Sfântul Malahia și profețiile

Sfântul proroc Malahia este ultimul dintre cei 12 proroci ”mici” ai Vechiului Testament și a scris cartea care-i poartă numele, ”Cartea lui Malahia”, ultima carte înainte de Noul Testament. El este serbat astăzi în calendarul latin, în timp ce în calendarul bizantin este cinstit la data de 3 ianuarie.

Sfântul Malahia s-a născut în satul Sofes din ținutul lui Zabulon, în Palestina, și era din seminția lui Levi (a preoților). Malahia a fost membru în Marea Adunare a Sinagogii Templului și a avut doi frați, Nathaniel și Josiah. A trăit cu patru sute treizeci de ani înainte de întruparea Domnului, având o viață virtuoasă și plăcută lui Dumnezeu încă din tinerețe.

Datorită traiului său cast și leal, Malahia a primit darul prorociei și a profețit, după întoarcerea evreilor din Babilon, reconstruirea Noului Templu. Cuvântul său (cuprins în cele trei capitole ale cărții sale din Vechiul Testament) se adresează unui popor evreu a cărui credință și râvnă pentru poruncile lui Dumnezeu slăbiseră mult și care se purta cu ipocrizie în fața lui Dumnezeu. Cartea profetului Malahia redă mustrările adresate de Dumnezeu poporului Israel cât și profeția despre Mesia, îndemnând poporul la convertire.

De-a lungul vieții sale, Malahia a prorocit despre venirea lui Iisus Christos, despre Judecata de Apoi, despre schimbarea așezământului și a legii lui Moise și despre jertfa cea nouă a Mântuitorului. Dintre toate acestea, tema predilectă a fost cea care vorbea despre ziua Înfricoșatei Judecăți.

Sfântul Malahia a trecut la cele veșnice de tânăr și a fost îngropat la un loc cu părinții săi, în satul natal. 

Dragi cititori, mulți dintre noi credem astăzi că trăim viața după un joc al întâmplării, dar profețiile care s-au împlinit fără tăgadă vin în ajutorul nostru. Înțelegem profețiile numai când vedem că se produc evenimentele. Sinagoga a precedat biserica, evreii pe creștini; profeții au anunțat creștinii, sfântul Ioan Botezătorul pe Iisus Christos. Ce sărbătoare să vedem aceste lumini, într-un asemenea întuneric actual! Cât de bine e să privești cu ochii credinței și să înțelegi că totul își are un rost, un parcurs, o lămurire.

Prorocul Malahia a fost statornic și implacabil în misiunea ce o primise de la Dumnezeu. Scrierile sale profetice ne invită să le cercetăm, să le aprofundăm și să urmăm cu convingere și coerență firul de aur al istoriei mântuirii.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *