Semnătura electronică a devenit obligatorie!

Începând cu 1 ianuarie 2024, a devenit obligatorie factura electronică, ceea ce înseamnă că este necesară și semnătura electronică.

Statul a instituit facturarea electronică obligatorie pentru toate tranzacțiile efectuate între persoanele impozabile stabilite pe teritoriul României. Așadar, facturarea se va face exclusiv digital, iar toate tranzacțiile vor trece prin sistemul e-Factura de la ANAF.

Prin această măsură, guvernanții speră să crească transparența și să poată monitoriza mai bine tranzacțiile și raportarea în timp real către autoritățile fiscale. Implementarea facturării electronice obligatorii elimină posibilitatea utilizării facturilor false sau duplicat, deoarece fiecare tranzacție este înregistrată în mod unic.

Facturile vor fi transmite prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura. Orice factură se va trimite în sistem imediat după emitere. ANAF verifică dacă factura trimisă este corectă, o analizează, apoi o validează sau o trimite înapoi către furnizor pentru a fi corectată.

Facturile electronice se vor trimite pe portalul SPV de la ANAF. Este important de știut faptul că acesta poate fi accesat doar prin utilizarea unui certificat digital calificat pentru semnătură electronică, emis de un furnizor acreditat.

Legea a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2024, dată de la care emitenții de facturi trebuie să le raporteze atât în sistemul e-Factura, cât și să le transmită în format fizic sau pe e-mail. Din 1 aprilie 2024, se trece la amendarea celor care nu respectă termenul de maxim 5 zile pentru transmiterea facturilor prin sistemul e-Factura. Sancțiunile pornesc de la 1.000 lei și pot ajunge la 10 mii de lei. Din 1 iulie 2024, e-Factura va deveni singura cale prin care se vor mai putea transmite facturile, orice altă formă urmând a fi considerată lipsită de efecte fiscale.

Semnătură electronică și certificat digital calificat prin Camera de Comerț Sălaj

Camera de Comerţ şi Industrie Sălaj vine în întâmpinarea companiilor cu o serie de servicii electronice de certificare, acreditate conform legislației în vigoare.

Semnătura electronică este nu numai necesară, ci și indispensabilă mediului de afaceri actual, ținând cont că semnătura electronică calificată, creată cu un certificat digital calificat, are aceeași valoare ca și semnătura olografă, aceasta oferind valoare legală oricărui document electronic. Astfel, companiile pot renunța total sau parțial la documentele tipărite. Se reduc astfel substanțial cheltuielile cu imprimarea, curieratul, arhivistica, consumabilele, etc.

Certificatul Digital Calificat asigură integritate, confidențialitate, non-repudiere și autenticitate  documentelor transmise electronic, permițând identificarea utilizatorilor fără echivoc în mediul virtual.

Semnătura electronică calificată, creată cu un certificatul digital calificat, are o vastă utilizare în relația cu autoritățile, dar si nu numai.

Poate fi folosită în relațiile cu ANAF, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), pentru decontările către Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate (CNAS), pentru Rețeta electronică certificată pentru CNAS și SIUI, depunerea și semnarea electronică a documentelor solicitate de Autorităţile Contractante din cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP/SICAP), transmiterea raportărilor către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, depunerea documentelor pentru fonduri europene, depunere declarații la Fondul de Mediu, Trezorerie (Forexebug), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM), Monitorul Oficial, precum și pentru semnarea oricăror alte documente care, în mod tradițional, se semnau olograf și erau transmise ori depuse fizic.

De menționat faptul că, prin Camera de Comerț și Industrie Sălaj, sunt oferite servicii electronice complete: certificate digitale calificate, semnatură electronică calificată, mărci temporale calificate și certificate digitale calificate la distanță.

Alege să beneficiezi de servicii profesionale, cu un înalt nivel de securitate!

Detalii și informații suplimentare cu privire la prețuri și serviciile oferite puteți obține de la Camera de Comerț și Industrie Sălaj, strada Corneliu Coposu nr.3, Zalău, la numărul de telefon 0260.661.030 sau la adresa de e-mail [email protected].

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *