În 21 ianuarie, a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar viitor.

Începând din anul școlar viitor 2021-2022, se reduce numărul maxim de elevi din clasele de liceu. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a decis că efectivul de elevi din clasele de început de ciclu, în învățământul liceal cu frecvență la zi, se va reduce de la 28 la 24 de elevi în clasă pentru cei de la filiera tehnologică și învățământul profesional, inclusiv dual, precum și pentru filiera vocațională-profil sportiv, teologic, pedagogic și arte. De la 28 la 26 de elevi într-o clasă va fi schimbarea pentru filiera teoretică.

În baza acestor cifre maximale se va formula cifra de școlarizați pentru următorul an de învățământ, drept urmare pe baza acestor cifre de școlarizare se stabilesc normele de predare de la fiecare unitate școlară, deci, implicit, se va ști de câți profesori va fi nevoie în fiecare liceu și școală profesională din România.

Inspectoratele școlare județene vor transmite până la data de 1 februarie 2021 către Ministerul Educației proiectele planurilor de școlarizare revizuite conform noilor reglementări, în vederea fundamentării cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat. „Această măsură se constituie într-un pas concret în direcția României Educate”, precizează un comunicat al Ministerului Educației și Cercetării.

În concordanță cu modificările promovate, activitățile specifice mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar (constituirea, încadrarea și vacantarea posturilor/catedrelor didactice), vor fi decalate corespunzător.

Măsura vine după ce mai multe licee din țară au reclamat faptul că au pierdut clase din cauza scăderii numărului de elevi și, implicit, cadrelor didactice implicate li s-au redus normele de lucru.