Se depun dosarele pentru gradația de merit. Cine poate primi 25 la sută în plus la salariu

0
590

Gradația de merit, acordată în urma unui concurs de dosare, le aduce dascălilor 25 la sută în plus la salariu.

În perioada 2 -16 mai, dascălii interesați pot depune, la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, dosarele privind acordarea gradației de merit. Aceasta le aduce lunar un plus de 25 la sută la salariul de bază.

Numărul gradațiilor îâde merit ce pot fi acordate este limitate, iar dascălii trebuie să întrunească o serie de condiții pentru a solicita acest beneficiu financiar.

Doar 16 la sută dintre cadrele didactice pot primi gradația de merit

Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, îndrumare şi control ocupate în luna
februarie 2022, conform programului EduSal, la nivelul judeţului, se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2022, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani. La calcul nu se iau în considerare perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei, şi se respectă încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post.
Procentul de 16% se aplică, separat, fiecărei categorii de personal: personal didactic de predare; personal didactic de conducere, îndrumare şi control; personal didactic auxiliar.
Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2022.
La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu calificativul “Foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată şi care a dovedit performanţe deosebite în activitatea didactică cuantificată în rezultatele elevilor; inovarea didactică în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum și personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2016 – 31 august 2021, şi calificativul “Foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată. Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2016 – 31 august 2021, au îndeplinit şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control, fie ca personal didactic de predare.

Concursul presupune, de fapt, analiza dosarului

Pentru acordarea gradației de merit, inspectoratul şcolar evaluează activitatea candidatilor înscrişi, inclusă în fişa de autoevaluare, susținută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2016 – 31 august 2021.

Punctajul este, de fapt, o medie între autoevaluarea candidatului și evaluarea pe care o fac reprezentanții Inspectoratului Școlar.

Pentru acordarea gradației de merit, este necesar un punctaj de cel puțin 75 puncte.

Analizând listele de anii trecuți, de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, cu punctajele obținute de solicitanții gradației de merit, au existat mai multe situații în care punctajul de la evaluare era abia jumătate din punctajul de la autoevaluare.
Comisia de evaluare a dosarelor e formată din preşedinte – un inspector şcolar general adjunct/directorul casei corpului
didactic/directorul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, un secretar – un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare sau un informatician, consilier sau inspector şcolar; membri – inspectori şcolari sau metodişti selectaţi din corpul de metodişti ai inspectoratului şcolar.

Dosarele vor fi analizate în perioada 23 mai – 8 iunie, iar apoi cei nemulțumiți vor avea 48 de ore la dispoziție pentru a depune contestații.

Lista beneficiarilor va fi făcută publică până în data de 22 iunie.

LĂSAȚI UN MESAJ

NOTA: sunt interzise injuriile, incitarile la ura ori violenta, cuvintele obscene si atacul la persoana.

Publicatia „Graiul Salajului” nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revenind integral autorului comentariului.

Orice persoana care se considera prejudiciata de continutul unui comentariu, are posibilitatea sa solicite stergerea comentariului respectiv, in baza unei cereri in acest sens, transmise pe adresa de email a redactiei, graiulsj@unisys.ro.

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.