În ședința de Consiliu Local din 20 iulie, va fi supus votului consilierilor locali proiectul de hotărâre privind decontarea navetei pentru cadrele didactice care lucrează în municipiu. Pentru lunile mai și iunie, suma ajunge la aproape 28 de mii de lei.

Prevederile legale referitoare la naveta la şi de la locul de muncă al cadrelor didactice şi al personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat stipulează că autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei beneficiarilor din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde este situată unitatea de învăţământ la care au postul.
Sumele destinate navetei se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
Beneficiază de decontarea cheltuielilor de navetă cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar, dacă nu deţin locuinţă în localitatea unde aceştia îşi au postul. Cheltuielile cu efectuarea navetei se decontează doar atunci când distanţa ce trebuie parcursă zilnic depăşeşte limita teritorială a localităţii în care se găseşte unitatea de învăţământ. Naveta beneficiarilor poate fi efectuată cu mijloace de transport în comun sau cu autoturismele personale.
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este cel care analizează şi verifică legalitatea solicitărilor, aprobă lunar cererile solicitanţilor şi fundamentează necesarul lunar de finanţare
individual şi pe total unitate de învăţământ.
Necesarul de finanţat se transmite de către directorul unităţii de învăţământ sub formă de solicitare primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea lunii pentru care se face fundamentarea.
La Zalău, pentru anul 2023, a fost cuprinsă şi aprobată în buget suma de 258 mii lei pentru cheltuieli privind naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pe anul în curs.

Pentru luna mai, suma centralizată este de 17.707 lei, iar pentru iunie, 10.111 lei.

În municipiu sunt aproximativ 100 de persoane, cadre didactice şi personal didactic auxiliar, care beneficiază de decontarea navetei.