Salariu de bugetar. Cât se câștigă la Instituția Prefectului Sălaj?

Salariu de bugetar. Cât se câștigă la Instituția Prefectului Sălaj?

Data de 30 septembrie a fost termenul limită până la care autoritățile și instituțiile publice au fost obligate să afișeze listele tuturor funcţiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice. Acestea trebuie să cuprindă salariul de bază, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora, valoarea anuală a voucherelor de vacanţă, indemnizația de hrană, orice alte drepturi în bani sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora.

Dacă ieri v-am prezentat salariile din Consiliul Județean, continuăm azi cu veniturile încasate de angajații din cadrul Instituției Prefectului Sălaj.

Antenele de pe clădire le aduc bani în plus la salariu

Toți angajații din cadrul Instituției Prefectului, cu excepția conducerii, primesc un spor de 10 la sută la salariu pentru condții vătămătoare de muncă, cunoscut și sub denumirea de spor de antenă.

Pe clădirea în care funcționează Prefectura sunt montate stații de emisie-recepție ale MAI, care se folosesc atunci când celelalte mijloace de comunicare (telefonie, internet) nu sunt operaționale sau în caz de urgentață. Astfel de dispozitive sunt montate și pe mașinile instituției. Sporul se acordă în baza unor măsurători realizate periodic de către Centrul Regional de Sănătăte Publicăa Cluj, privind câmpurile electromagnetice de radiofrecvență și microunde din sediul instituției și din mijloacele auto dotate cu stațtii de radioemisie. 

Prefectul are un salariu de bază de 18.720 lei, la care se mai adaugă încă 34 de lei pe zi, ca indemnizație de hrană.

Subprefectul are un salariu brut de 15.500 lei pe lună, plus norma de hrană de 34 de lei/zi.

Managerul public al județului are o indemnizație de bază de 11.277 lei, primește normă de hrană mai mică, de 26 de lei pe zi, dar beneficiază de un spor de 10 la sută de condiții vătămătoare, care-i mai aduce la salariu încă 1.030 lei pe lună.

Un șef serviciu are o indemnizație de bază de 7.461 lei, iar celălalt încasează 7.646 lei. La aceasta se adaugă norma de hrană de 34 de lei pe zi, sporul pentru condiții vătămătoare, care-i aduce încă 587 lei, respectiv 624 lei la salariu. De menționat că unul din cei doi șef serviciu din cadrul Prefecturii beneficiază și de un spor de 50 la sută din indemnizația de bază, adică 3.120 lei, pentru implicarea în proiecte cu fonduri europene.

Un șef birou are o indemnizație de bază de 8.400 lei, indemnizație de hrană de 34 lei/zi, spor de condiții vătămătoare în cuantum de 694 lei, precum și o majorare de 40 la sută, adică 2.776 lei în plus pe lună, pentru implicarea în proiecte cu fonduri europene.

Directorul cancelariei prefectului are un salariu de bază de 7.233 lei, normă de hrană de 26 lei/zi și un spor de condiții vătmătoare de 10 la sută, adică 616 lei în plus, lună de lună, iar consilierul primește un salariu de bază de 7.901 lei, normă de hrană de 26 de lei/zi, spor de condiții vătămătoare în cuantum de 699 lei, precum și o majorare de 20 la sută, adică 1.399 lei, pentru implicare în proiecte cu fonduri europene.

Secretarul cancelariei beneficiază de un salariu de bază de 4.808 lei, la care se adaugă indemnizația de hrană de 26 lei/zi și sporul pentru condiții vătămătoare, în valoare de 355 lei pe lună.

Un consultant e plătit cu 4.181 lei pe lună, la care se adaugă 337 lei spor pentru condiții vătămătoare și 26 lei pe zi normă de hrană.

Un auditor este plătit la Prefectură cu 4.181 lei, pe lângă care mai primește norma de hrană de 26 lei/zi și sporul pentru condiții vătămătoare, în cuantum de 552 lei pe lună.

În cazul consilierilor, salariul de bază pornește de la 3904 lei, pentru un consilier juridic asistent, ajunge la 4.751 lei în cazul unui consilier principal, la 5.763 lei pentru un consilier superior, respectiv 6.688 lei în cazul unui consilier achiziții publice. Acestor indemnizații de bază li se adaugă norma de hrană în valoare de 26 lei pe zi, sporul pentru condiții vătămătoare, cu valori cuprinse între 244 și 480 lei, dar și majorări cu 30, 40 sau 50 la sută din indemnizația de bază pentu cei care sunt implicați în proiecte pe bani europeni.

Un inspector de specialitate are o indemnizație de bază de 5.009 lei, plus 26 de lei pe zi drept normă de hrană și încă 387 lei lunar pentru muncă în condiții vătămătoare.

Un șofer la Prefectura Sălaj are o indemnizație de bază de 3.866 lei, la care se adaugă câte 26 de lei pe zi, ca indemnizație de hrană, și un spor de 222 lei pe lună pentru muncă în condiții vătămătore.

About Author

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *