Primarii comunelor Ileanda, Românași, Valcău de Jos, Mirșid, Sărmășag, Gârbou, Crasna, Horoatu Crasnei și Hida sunt invitați să depună cererile de finanțare la Ministerul Sănătății pentru înființarea de Centre Comunitare Integrate.

Cele nouă comune au fost preselectate de minister și au obținut punctaje importante printre cele 200 de unități administrativ-teritoriale din România pentru a-și dezvolta infrastructura medicală prespitalicească, astfel încât populația să beneficieze cât mai aproape de casă de investigații și consultații medicale la standarde ridicate.

Cererile se pot depune începând cu data de 10 noiembrie, când se deschide platforma de depunere, până în 15 decembrie, data limită prevăzută în Ghid.

Așa cum a anunțat și subprefectul Florin Florian, Ministerul Sănătății vrea ca la 30 decembrie 2022 să semneze contractele de finanțare cu fiecare beneficiar.

”Îmi doresc să fie cu succes această oportunitate și toate primăriile preselectate să acceseze fonduri pentru comunitățile lor. Este un pas înainte pentru dezvoltarea serviciilor medicale atât de necesare mai ales în rândul populației rurale. Principalul scop al centrelor comunitare integrate este acela de a spori accesul la servicii medicale de calitate pentru populație și, în special, pentru grupurile vulnerabile”, a precizat Florin Florian.

În cazul în care vor exista UAT-uri care nu vor depune cereri de finanțare, din rândul celor 200 preselectate, Ministerul Sănătății a întocmit o listă de rezervă. Pe această listă se mai găsesc două UAT-uri din Sălaj, comunele Nușfalău, cu 45 de puncte, și Meseșenii de Jos, cu 43 de puncte.

În ceea ce privește punctajul obținut de UAT-urile sălăjene, comuna Ileanda a primit 73 de puncte, Românași 69 de puncte, Valcău de Jos 68 de puncte, Mirșid 68 de puncte, Sărmășag 59 de puncte, Gârbou 58 de puncte, Crasna 56 de puncte, Horoatu Crasnei 54 de puncte și Hida 53 de puncte.

La nivel național, cel mai mare punctaj a fost obținut de comuna Dalnic, județul Covasna, care a primit 95 de puncte, în timp ce a 200-a unitate administrativ teritorială preselectată este comuna Bârsana, județul Maramureș, cu 48 de puncte.

Bani pentru construcții noi sau renovări și echipamente medicale

Ministerul Sănătății a publicat Ghidul beneficiarului pentru „Centre Comunitare Integrate” din cadrul Componentei 12 – Sănătate – Investiția 1. – Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești joi, 27 octombrie.

Linia de finanțare are un buget total de 195.601.140 lei fără TVA, echivalent a 40,2 milioane de euro fără TVA, și se va realiza prin două modalități.

O alocare de 136.920.798 lei fără TVA, echivalent a 28,140 milioane de euro fără TVA (70% din total alocare) este pentru construcții noi sau renovări a construcțiilor existente, astfel încât condițiile pentru beneficiari să fie la standarde moderne.

O altă alocare de 58.680.342 lei fără TVA, echivalent a 12,06 milioane de euro fără TVA (30% din alocare), presupune o achiziție centralizată derulată de Ministerul Sănătății pentru asigurarea dotărilor și a echipamentelor necesare în cadrul centrelor comunitare integrate.

Fiecare proiect depus va avea alocarea maximă de 140,7 de mii de euro fără TVA pentru construcție sau renovare, în timp ce mobilierul și cheltuielile de publicitate poate costa maxim 3 mii de euro fără TVA, iar dotările și echipamentele pe care le va cumpăra Ministerul Sănătății va fi în sumă maximă de 57,3 mii euro fără TVA.

Rata de finanțare acordată prin Planul Național de Redresare și Reziliență este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA, iar contractele de finanțare pentru cei 200 de beneficiari se vor semna la data de 30 decembrie 2022.

Toate proiectele vor trebui implementate până la data de 1 mai 2025.