Datele prezentate de către directorul Agenției Județene a Finanțelor Publice (AJFP), Laurențiu Butiri, în cadrul ședinței Colegiului prefectural, arată că sălăjenii sunt buni platnici ai obligațiilor fiscale.

În primele nouă luni ale anului în curs, s-a încasat suma de 972,57 de milioane de lei, reprezentând 100,74 la sută din programul stabilit de Ministerul Finanțelor Publice prin bugetul pe anul 2022 (965,43 de milioane de lei).

”Comparând încasările din primele nouă luni ale anului 2022 cu cele din perioada similară a anului precedent, se observă faptul că s-a înregistrat o creştere nominală de 38,59 mil. lei, ceea ce reprezintă plus 4,13 la sută  peste nivelul încasărilor din perioada similară a anului precedent. Un factor determinat al acestui rezultat a fost conformarea la paltă a majorității contribualilor, cu un grad de încasare de peste 80 la sută la opt luni, iar acest lucru se datorează în special mediului de afaceri. Raportat la aceste rezultate, Sălajul ocupă locul II în regiune la colectarea veniturilor la bugetul consolidat al statului, Clujul fiind pe primul loc”, a precizat directorul AJFP Sălaj.

Principalele măsuri care au contribuit la realizarea gradului de colectare sunt stimularea conformării voluntare la declarare și plată a obligațiilor fiscale prin definirea riscurilor de neconformare şi evaluarea impactului lor asupra veniturilor colectate, identificarea contribuabililor care prezintă risc de neconformare şi a mecanismelor de stimulare a conformării, dar și promovarea eșalonării la plată și a facilităților fiscale care au fost o ”gură de oxigen” pentru contribuabili.

În ianuarie-septembrie 2022, au beneficiat de eşalonări la plată, conform prevederilor Codului de procedură fiscală, 510 contribuabili, cu suma totală de 60,06 milioane lei. Iar referitor la facilități fiscale, la nivelul AJFP Sălaj, au fost soluționate 175 de cereri de anulare a obligațiilor fiscale accesorii, conform OUG 69/2020. 

Se înregistrează și obligaţii restante la bugetul general consolidat al statului (arierate certe) în sumă de 40,11 mil. lei, dar sunt în scădere cu 10,56 mil. lei faţă de 31 decembrie 2021, când s-au înregistrat 50,67 mil. lei. ”Analizând în dinamică  evoluția de la an la an, putem observa faptul că în anul curent s-a înregistrat o diminuare cu 15,46 la sută a arieratelor certe, față de perioada similară din anul precedent. În primele 9 luni din 2022, încasările din arierate recuperabile au fost în sumă de 232,76 mil. lei, din care 36,94 mil. lei au fost încasaţi din arieratele aflate în sold la 31.12.2021 și 195,82 mil. lei au fost încasaţi din arieratele constituite în cursul anului 2022”, a mai precizat Laurențiu Butiri în Raportul prezentat.

În aceeași perioadă de referință s-au instrumentat și 48 cazuri de atragere a răspunderii solidare, conform procedurii prevăzute de dispozițiile Codului de procedura fiscală, pentru suma totală de 5,26 mil. lei.

O altă măsură importantă care a avut ca rezultat creșterea gradului de colectare a veniturilor la stat este promptitudinea executării silite prin emiterea de somații, popriri de conturi, popriri terți, sechestre pe bunuri mobile și imobile. Datele AJFP arată că ponderea încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de executare silită în total încasări, la 30 septembrie 2022, a fost de 4,34 la sută.

Rezultă că, din totalul încasărilor bugetare nete realizate în sumă de 972,57milioane lei, s-a încasat prin executare silită suma de 42,39 milioane lei.

În Sălaj existau, la finele lunii septembrie, 108.716 de contribuabili, din care 27.647 sunt persoane juridice, iar 81.069 sunt contribuabili persoane fizice.