Consilierii județeni întruniți vineri, 9 aprilie, în ședință extraordinară, au aprobat bugetul propriu al județului și al instituțiilor subordonate, pentru anul 2021. Consiliul Județean Sălaj a propus pentru acest an un buget de 293,4 milioane de lei, sumă din care mai mult de jumătate (53,4 la sută) va merge către investiții. Bugetul Sălajului pe 2021 este cu 80 milioane de lei mai mare decât în 2020 (+37,9 la sută) și cu 61 milioane peste cel din 2019 (+26,3 la sută).

De asemenea, Consiliul Județean Sălaj va acorda anul acesta elevilor din învățământul preuniversitar special burse de ajutor social, în cuantum de 150 lei/elev/lună. La nivelul județului funcționează două centre școlare de educație incluzivă: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Speranța” Zalău și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, care au solicitat finanțarea a 135 de astfel de burse. Inițial, Consiliul Județean a propus acordarea unor burse în valoare de 100 de lei, cuantumul minim stabilit prin lege, însă suma a fost majorată cu încă 50 de lei după ce, la discuțiile în comisii, a existat o astfel de propunere din partea consilierilor.

Centrele școlare de educație incluzivă din județul Sălaj sunt unități de învățământ preuniversitar special de stat, aflate în subordonarea Ministerului Educației și Cercetării și finanțate parțial din bugetul Consiliul Județean Sălaj, profilate pe educația și recuperarea copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Potrivit legislației, bursele de ajutor social se acordă elevilor orfani sau cu diferite afecțiuni medicale, elevilor din mediul rural care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu; elevilor proveniţi din familii cu venituri financiare reduse.

Tot la ședința de vineri, președintele Consiliului Județean Sălaj a cerut mai multă responsabilitate în ceea ce privește cheltuirea banilor publici, referindu-se la bugetele pe care le au instituțiile subordonate, fiind dat ca exemplu Centrul de Cultură și Artă.

Parteneriat între Dinu Iancu Sălăjanu și Ionel Ciunt pentru dezvoltarea reședinței de județ

Președintele Consiliului Județean Sălaj a anunțat că a avut o întâlnire cu primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt, pentru a stabili un parteneriat între cele două instituții în vederea dezvoltării zonei metropolitane a reședinței de județ și a construirii unui parc industrial, pentru atragerea de investitori, crearea de noi locuri de muncă și creșterea potențialului turistic al arealului.

”Ne dorim să înființăm un muzeul al satului în zona Castrului Roman Porolissum și, împreună cu Primăria Zalău, să construim un nou drum de legătură cu Complexul arheologic de la Moigrad”, a afirmat Dinu Iancu Sălăjanu.

Tot vineri, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind constituirea fondului la dispoziţia Consiliului Judeţean din cota de 6 la sută din impozitul pe venit, repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2021.

”Pentru împărțirea celor 27 milioane lei din cota de 6 la sută din impozitul pe venit, am aplicat aceleași criterii ca în anii precedenți: excedentul fiecărui UAT, execuția pe fiecare UAT în 2020, separat pe secțiunile funcționare și dezvoltare. Toate acestea au fost coroborate cu nivelul încasărilor la bugetele locale și numărul de locuitori. În 2021, punem accentul pe dezvoltare, și nu pe funcționare”, a declarat vicepreședintele Consiliului Judeșean, Szilágyi Róbert István.

Consilierii județeni USRPLUS au cerut criterii clare și transparente pentru banii alocați primarilor

În ședința de vineri, reprezentanții USRPLUS au solicitat ca împărțirea fondurilor de la Consiliul Județean către primării să fie făcută după criterii de performanță, clare și transparente.

„În fiecare an, împărțirea acestor fonduri către primării naște dispute politice între partidele vechi.(…)Am venit cu propunerea ca aceste fonduri sa fie distribuite începând cu anul 2022 pe criterii de performanță clare și transparente. Prin această propunere vom ajuta astfel autoritățile locale care se implică cu adevărat în dezvoltarea comunităților locale și vom pune capăt vechilor acuze politice despre cum se împart acești bani. De multe ori nu trebuie sa inventam nimic, trebuie doar sa implementăm niște exemple de bune practici existente deja”, spun reprezentanții USRPLUS în mediul online, unde au postat și un grafic al modului de împîrțire a banilor.