Sălăjenii care își închiriază apartamentele, obligați să înregistreze contractele la ANAF

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj le reamintește persoane fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, că, începând cu data de 1 ianuarie 2023, au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la semnarea acestuia, la organul fiscal competent.

În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea contractului încheiat se face în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora.

Dacă bunul a cărui folosinţă se cedează este deţinut în comun, fiecare coproprietar are obligaţia înregistrării contractului de închiriere la Fisc.

Pentru înregistrarea contractului de închiriere, contribuabilul depune “Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune”- formular 168. Conformitatea cu originalul a copiei contractului de închiriere, având număr şi dată, se efectuează de către contribuabil prin înscrierea menţiunii “conform cu originalul” şi semnătura acestuia.

Cererea se poate depune direct la ghișeu, prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (de exemplu Spațiul Privat Virtual).

Sălăjenii care doresc să transmită prin mijloace electronice cererea de înregistrare a contractelor de închiriere au la dispoziție noua versiune a formularului 168 ,,Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune “, publicată pe portalul ANAF, Secțiunea – Servicii online, Subsecțiunea – Descărcare declarații electronice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *