Sălaj: Proiecte majore în sănătate, infrastructură și turism

Crearea unui parc industrial, promovarea brandului județean pornind de la conceptul “Țara Silvaniei”, investiții în infrastructura de sănătate, modernizarea rețelei de drumuri județene și atingerea unui grad de colectare selectivă de 100% sunt câteva dintre obiectivele cuprinse în Strategia integrată de dezvoltare durabilă a județului Sălaj pentru perioada 2021-2027.

Structurat în opt capitole și două anexe, documentul reprezintă rezultatul unui proces de planificare strategică desfășurat pe parcursul a opt luni, bazat pe prelucrarea și analiza unui set extins de date statistice și documente din diferite domenii, dar și pe măsurarea percepției locuitorilor cu privire la calitatea vieții în județ.

Dinu Iancu Sălăjanu: Atuurile județului trebuie valorificate eficient!

Unul dintre aspectele esențiale avute în vedere în elaborarea noii strategii l-a constituit implicarea continuă și activă a tuturor actorilor locali, de la instituții publice, companii și investitori privați, la ONG-uri, mass-media și cetățeni, prin organizarea a patru grupuri tematice de lucru.

“Acest document strategic este extrem de important pentru județul nostru, întrucât stabilește direcțiile de acțiune pentru orizontul anului 2027, ținând cont atât de nevoile comunităților, cât și de avantajele competitive ale Sălajului. Este, practic, un instrument de lucru ce facilitează implementarea de proiecte care să asigure o dezvoltare armonioasă și durabilă și să permită recuperarea decalajelor economico-sociale față de alte zone ale țării. Am convingerea că valorificând în mod eficient atuurile județului nostru, putem accelera ritmul de creștere economică, spori atractivitatea ca destinație turistică și îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor. Sălajul are toate premisele pentru a deveni o zonă cu economie diversificată și performantă, cu un mediu antreprenorial dinamic și turism dezvoltat, cu identitate locală bine conturată, conectivitate crescută și un sistem educațional adaptat cerințelor pieței locale și meseriilor viitorului”, a precizat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj.

Pentru perioada 2021-2027, administrația județeană și-a propus să implementeze 45 de proiecte în sănătate, infrastructură, turism, dezvoltare urbană și rurală.

Plusurile și minusurile identificate în Sălaj

Strategia integrată de dezvoltare durabilă a județului Sălaj prezintă, pe lângă realitatea momentului, care sunt avantajele de care trebuie profitat, precum și pericolele la care ne expunem, dacă autoritățile nu implementează cele mai eficiente măsuri de dezvoltare. La fiecare capitol, există plusuri și minusuri.

Din punct de vedere demografic, potrivit realizatorilor documentului, e îmbucurător faptul că în Sălaj speranța de viață a ajuns în 2021 la 75 ani, iar mortalitatea infantilă este în scădere. Din păcate, populația județului este în scădere (-12% în ultimii 29 de ani). Trendul este vizibil în toate orașele județului și în majoritatea comunelor.

La capitolul educație, rata abandonului școlar în județ este pe un trend descendent. Ca aspect negativ, populația școlară la nivelul județului este în scădere, pierzând 38% în ultimii 29 de ani. Doar 10% din populația județului are studii superioare, sub nivelul regional și cel național (14%).

Cu privire la sănătate, reprezintă aspecte pozitive diversitatea serviciilor medicale (publice și private) accesibile comunității, apariția de noi unități sanitare private și implicarea sectorului privat în oferirea unor servicii medicale cu un grad ridicat de complexitate, creșterea numărului de medici și a altor categorii de personal sanitar în sectorul privat, creșterea alocărilor bugetare locale în domeniul sănătății. Ca aspecte negative, sunt menționate îmbătrânirea populației, care poate crește presiunea pe sistemul de sănătate, medici și personal sanitar sub media regională, dispariția unor servicii medicale publice, accesibilitatea financiară mai scăzută a serviciilor private.

Din punct de vedere social, e bine că există o diversitate de servicii publice locale implicate în soluționarea problemelor sociale ale comunității, asociații neguvernamentale active în domeniu, cu activități specifice, colaborare între sectorul public și cel privat
în domeniul social. În județul Sălaj sunt cele mai multe servicii de îngrijire la domiciliu licențiate (21) din țară. De asemenea, este unul din cele cinci județe din țară unde există centre de zi licențiate pentru persoane fără adăpost. Ca minusuri, sunt aspectele demografice care pot pune presiune ridicată pe sistemul de asistență socială, mai ales din perspectiva îngrijirii persoanelor vârstnice, risc mai ridicat de sărăcie în mediul rural, cu impact mai ridicat asupra copiilor, existența unor comunități marginalizate, creșterea numărului de cereri noi de pensionare.

Din punct de vedere economic, exporturile locale au avantaje competitive prin specializare în arii diferite de cele ale industriei naționale. Industria grea (metalurgică și a construcțiilor metalice), dar și sectorul Construcții și domeniile HoReCa sunt cele mai competitive. Ca minusuri, se constată un nivel foarte scăzut de cheltuieli cu activitatea de cercetare și dezvoltare. Avem, de asemenea, un procent redus al populației active și cel mai mare procent de vârstnici din regiune, raportat la populația județului. Resursele de muncă ale județului sunt într-o continuă diminuare.

În acest context, crearea unui parc industrial la Hereclean și a unor platforme industriale la Șimleu Silvaniei și Jibou va încuraja investițiile și va accelera dezvoltarea economiei județuluiSălajului, stopând totodată migrația forței de muncă în județele vecine sau în străinătate.

Pe partea de dezvoltare rurală, sunt aspecte pozitive rata de creștere economică a comunelor învecinate municipiului Zalău și a altor comune din Zona Metropolitană, existența a 4 GAL-uri cu sediul în județ și alte 2 GAL-uri pe teritoriul județului, dar cu
sediul în alte județe, creșterea semnificativă a nivelului de dezvoltare locală (IDUL) și, pe cale de consecință, a indicatorilor de calitate a vieții în unele comune, existența cooperativelor agricole de producție. Sunt văzute ca problematice ritmul accelerat de scădere și îmbătrânire a populației în mediul rural, migrația tinerilor, capacitatea antreprenorială scăzută în rândul populației în majoritatea comunelor.

Strategia integrată de dezvoltare durabilă a județului Sălaj pentru perioada 2021-2027 poate fi consultată aici: https://bit.ly/3Gl0dqH

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *