Sălaj: Primele 25 de hectare de teren, înscrise pentru împădurire prin PNRR

Sălaj: Primele 25 de hectare de teren, înscrise pentru împădurire prin PNRR

În nici două săptămâni de la lansarea și deschiderea aplicației pentru obținerea finanțării în vederea împădurii de noi suprafețe sau de înființare de perdele forestiere, prin bugetul Planului Național de Redresare și Reziliență, în Sălaj au fost create șase conturi de solicitare a finanțării.

Dan Maxim, șeful Gărzii Forestiere, a declarat pentru Graiul Sălajului că în aplicație au fost încărcate până acum 5 amplasamente din județul Sălaj, cu o suprafață de 25 de hectare. Însă, începutul este promițător.

La nivel național, au fost marcate în sistemul informatic de către deținători peste 1200 de hectare de teren pentru a fi împădurite, fiind create peste 300 de conturi de utilizatori, și au demarat deja procedurile pentru împădurirea a 115 amplasamente.

Prin acest program, Ministerul Mediului oferă sprijin financiar pentru împădurirea terenurilor agricole de calitate slabă și, în plus, oferă o subvenție anuală de 456 euro/hectar pe 20 de ani. Până în 2026 intenția oficialilor este ca 57 de mii de hectare de pădure nouă să fie înființate din fondul de redresare și reziliență.

În cadrul unei ședințe organizată săptămâna trecută de Instituția Prefectului Județului Sălaj cu primarii sălăjeni, Dan Maxim a informat că primele pentru împădurire sunt diferențiate în funcție de tipul plantației, de unitatea de relief și de compoziția de regenerare.

Pentru înființarea suprafețelor împădurite prima este cuprinsă între 4500 și 7500 euro/ha, iar pentru întreținerea plantației, timp de 6 ani, prima este cuprinsă între 6700 și 15.800 euro/ha. Pe lângă aceste sume, se acordă și compensații pentru pierderea de venit agricol, pentru o perioadă de 12 ani, pentru terenurile care pot fi identificate în LPIS***, de 190 de euro/an/ha. Beneficiarii schemei de împădurire prin PNRR vor beneficia și de 456 euro/ha/an ca primă de sechestrare forestieră, care reprezintă valoarea carbonului stocat în biomasă de către o plantaţie forestieră de la înfiinţare şi până la vârsta de 20 de ani.

Ce cheltuieli se pot finanța

Prin fondurile programului se finanțează cheltuielile cu întocmirea proiectului tehnic de împădurire; realizarea lucrărilor de înfiinţare a plantaţiilor, care implică costuri privind pregătirea terenului şi plantarea, respectiv costuri cu asigurarea unor condiţii propice ale terenului pentru plantare, achiziţionarea puieţilor forestieri, costuri legate în mod direct de plantare, precum şi costuri ale altor operaţiuni conexe, cum ar fi depozitarea şi tratarea puieţilor cu materiale de prevenţie şi protecţie necesare, irigarea culturii; realizarea lucrărilor de împrejmuire a plantaţiei; realizarea lucrărilor de întreţinere a plantaţiilor, care includ şi completările, mobilizarea terenului, descopleşiri, combaterea dăunătorilor, irigarea culturii etc.

Etapele derulării schemei

Cei care doresc să obțină fonduri pentru împădurire prin acest program trebuie să fie, în primul rând, proprietari de teren agricol, pretabil pentru împădurire. Apoi, trebuie să își creeze un cont de utilizator în aplicația informatică PGI; să fie validat contul de către Garda Forestieră. Ulterior, același solicitant trebuie să își configureze în PGI conturul suprafeței propuse pentru împădurit și solicitarea emiterii de către Garda Forestieră a unui aviz de principiu pentru acest amplasament. Urmează verificarea amplasamentului și emiterea în PGI a unui aviz de principiu emis de către reprezentanții Gărzii Forestiere, fază premergătoare pentru întocmirea proiectului de împădurire.

Trebuie întocmit un proiect tehnic de împădurire de către o persoană atestată; scanarea proiectului și introducerea sa în PGI; depunerea în PGI a cererii de sprijin de către solicitant; verificarea proiectului de către Garda Forestieră și avizarea sa; derularea procedurilor de evaluare a cererii de sprijin de către MMAP; aprobarea cererii de sprijin și întocmirea contractului de finanțare de către MMAP; semnarea contractului de finanțare; efectuarea cronologică de către beneficiar a lucrărilor prevăzute în proiect; anunțarea prin PGI de către beneficiar a finalizării fiecărei etape de lucrări. Lucrările de întreținere a plantației vor fi anunțate individual, în termen de 5 zile de la finalizarea acestora, după care urmează verificarea lucrărilor realizate de beneficiar.

În acest sens, Garda Forestieră va efectua verificări pe teren sau verificări pe baza rapoartelor întocmite de proiectant sau diriginte de șantier, după caz. Raportul proiectantului/ dirigintelui trebuie să ateste conformitatea lucrărilor realizate cu prevederile proiectului tehnic de împădurire. Raportul va fi însoțit de fotografii georeferențiate din piețele de probă amplasate în plantație, iar în cazul lucrărilor care presupun plantarea de puieți și de certificatul de identitate și avizul de însoțire a puieților plantați. Toate acestea se vor transmite pe e-mail către GF. Rapoartele de confirmare însoțite de fotografiile georeferențiate, certificatul de identitate și avizul de însoțire a puieților plantați,  vor fi încărcate în aplicația informatică PGI de către Garda Forestieră; întocmirea documentelor de recepție a lucrărilor și de propunere a autorizării plăților pentru lucrările efectuate și recepționate; verificarea în teren a realizării controlului anual al regenerărilor în plantațiile realizate de către GF, pentru confirmarea existenței plantației.

Beneficiarii depun la Ministerul Mediului cereri de transfer pentru solicitarea aferentă primei în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea propunerii de autorizare a plății emise de Garda Forestieră și autorizarea și efectuarea plăților de către Minister.

About Author

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *