Din cei 121 de dascăli sălăjeni care și-au dorit să obțină dreptul de practică în învățământ, 87 pot răsufla ușurați că au promovat examenul de Definitivat.

Chiar dacă nu toți cei 87 au luat note peste 8 la proba scrisă, media cu inspecțiile tematice și portofoliul depus la înscriere este peste 8, ceea ce înseamnă că au obținut Def-ul.

Rezultatele au fost pubșicate miercuri, pe http://definitivat.edu.ro/, înregistrându-se un singur 10 la proba scrisă a acestui examen. În ciuda notei de 10 la scris, cadrul didactic nu a obținut și media finală 10 deoarece avea note mai mici la celelalte probe.

În județul Sălaj, proba scrisă s-a desfășurat în Centrul de Examen de la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău. Dintre cei 130 candidați cu drept de participare la proba scrisă, au fost prezenți 127, din care s-au mai retras 6 din motive personale.

Vă reamintim faptul că nu s-au înregistrat tentative de fraudă. În total, au fost transmise spre Centrele de Evaluare din țară 121 de lucrări scrise.

Candidații nemulțumiți de rezultat pot depune Contestații la Centrul de Examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 25 și 26 iulie 2023. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, se afișează la Centrele de Examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 1 august 2023.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, medie care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui Examen Național. Prin dobândirea Definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa, ulterior, la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

În perioada 1-4 august 2023, tabelele nominale cu rezultatele candidaților promovați vor fi transmise la Ministerul Educației. În perioada 7-18 august 2023, rezultatele examenului vor fi validate prin ordin al ministrului educației.