Perioada de înscriere în învățământul profesional și dual, prevăzută a se încheia pe 5 iulie, a fost prelungită cu încă o săptămână.

Măsura s-a luat în scopul de a asigura tuturor absolvenților de gimnaziu timpul necesar pentru a parcurge procedura de înscriere.

Perioada alocată completării fișelor de înscriere, precum și perioada de înscriere efectivă în învățământul profesional, inclusiv dual, se prelungesc până la data de 11 iulie, iar validarea listei candidaților admiși în învățământul profesional, respectiv a listei candidaților înscriși în învățământul dual, se va face până cel târziu la data de 19 iulie, după parcurgerea etapelor prevăzute de calendarul admiterii.

Această modificare nu afectează în niciun fel calendarul, respectiv desfășurarea procedurilor de admitere în învățământul liceal teoretic.

În județul Sălaj, prin planul de școlarizare aferent anului școlar viitor, sunt propuse 63 de clase la licee, forma de învățământ de zi, pentru un număr de 1.574 de elevi de a IX-a.

La filiera teoretică, vor fi 31 de clase, cu locuri pentru 806 elevi: teoretic/ real – 13 clase/ 338 elevi, matematică-informatică; 8 clase/ 208 elevi, științe ale naturii; Teoretic/ uman – 9 clase/ 234 elevi, filologie; 1 clasă/ 26 elevi, științe sociale.
La filiera tehnologică, vor fi 26 de clase, cu locuri pentru 624 elevi: Tehnic – 4 clase/ 96 elevi, electronică și automatizări – 1 clasă/ 24 elevi, construcții, instalații și lucrări publice; 3 clase/ 72 elevi, mecanică; 2 clase/48 elevi, electric; 2 clase/ 48 elevi electromecanică; 1 clasă/ 24 elevi, fabricarea produselor din lemn; Servicii – 1 clasă/ 24 elevi, turism și alimentație; 3 clase/ 72 elevi, comerț; 6 clase/ 144 elevi, economic; Resurse naturale și protecția mediului – 2 clase/ 48 elevi, agricultură; 1 clasă/ 24 elevi, protecția mediului.
La filiera vocațională, vor fi 6 clase, cu locuri pentru 144 elevi: Sportiv – 1 clasă/ 24 elevi; Teologic – 2 clase/ 48 elevi; Muzică – 0,5 clase/ 12 elevi; Arte plastice – 0,5 clase/ 12 elevi; Pedagogic – 2 clase/ 48 elevi (din care 1 clasă educator puericultor)

Pentru învățământul profesional, la zi, sunt propuse 18 clase, cu un efectiv de 432 de elevi, cu specializări în domenii precum mecanică, electromecanică, electric, comerț, construcții, turism și alimentație, industrie textilă, fabricarea produselor din lemn.

La învățământul profesional dual, forma de zi, vor fi două clase, cu câte 22 de elevi fiecare, cu specializările mecanică, electromecanică, electric.

Pentru învățământul liceal la seral, sunt propuse două clase de a IX-a, cu câte 28 de elevi fiecare, la Liceul Tehnologic Nr. 1 Surduc (mecanică) și la Liceul Tehnologic ”Ioan Ossian” Șimleu Silvaniei (agricultură).
Pentru învățământ liceal cu frecvență redusă, e propusă o singură clasă de a IX-a, cu un efectiv de 28 de elevi, la Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău (științe ale naturii).