Regulamentrul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara a suferit unele modificari stipulate de Ordinul 134/2009. Astfel in cartea funciara se va inscrie documentatia cadastrala rezultata din masuratorile in teren, in cazul in care suprafata difera de cea inscrisa anterior in cartea funciara. Procedura se aplica pentru terenurile situate in intravilanul localitatilor, cu conditia prezentarii procesului verbal de vecinatate. De la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Salaj am mai fost informati ca s-au alocat de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara fonduri necesare in vederea intocmirii planurilor parcelare pentru terenuri situate in extravilan,cu scopul ca acestea sa poata fi inscrise in cartea funciara. Asadar proprietarii de terenuri pot apela la specialistii cadastrali in vederea reglementarii situatiei funciare.