Reguli noi pentru canalizare! Amenzi de până la 10.000 de lei

Informare privind punerea în funcțiune și exploatarea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, art. 11 alin. (1) și (2), persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare, au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Municipiului Zalău, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare sau epurare a apelor uzate.

Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

Înscrierea în registru se realizează prin completarea unui formular de către persoanele fizice și juridice, disponibil la camera 4 din cadrul primăriei.

De asemenea, potrivit art.15 alin (1) și (2), pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalație, printr-o firmă acreditată de vidanjare. Intervalele de vidanjare pentru bazinele de colectare și intervalele de preluare a nămolului de la sistemele de epurare se vor înscrie în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate al Municipiului Zalău.

Controlul conformării sistemelor individuale adecvate se va realiza de către Garda Națională de mediu pe baza planificării stabilite anual, împreună cu reprezentanții unităților administrativ teritoriale.

Nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a acestor dispoziții legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Pentru informații detaliate, puteți consulta Hotărârea de Guvern nr. 714/26 mai 2022.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *